Betingelser og vilkår

VELKOMMEN

Det er os en stor fornøjelse at byde dig velkommen til vores officielle Frucon²-internetbutik for mærket KitchenAid. 
Forholdet mellem Frucon² og dennes brugere reguleres af nærværende Generelle Betingelser, som forstås at være accepteret af Brugeren, selv hvis disse måtte fremgå som værende i strid med ens egne eller særlige betingelser. 
Disse Generelle Betingelser er tilgængelige på de sprog, som benyttes på hjemmesiden. 
De Generelle Betingelser regulerer det sikkerheds- og kontraktmæssige forhold for transaktioner foretaget mellem Brugeren og Frucon². Ved at anvende denne hjemmeside bekræfter Brugeren at have læst og accepteret de Generelle Brugerbetingelser. Ovennævnte finder anvendelse uafhængigt af hvorfra du benytter Hjemmesiden. Ved benyttelse af bestemte tillægstjenester på denne Hjemmeside, informerer vi om øvrige gældende betingelser, og disse vil udgøre en del af de Generelle Betingelser. 
Nærværende Generelle Betingelser kan til enhver tid, og uden forudgående varsel, ændres. Ethvert køb foretaget efter ændringen vil være ensbetydende med brugerens accept af de nye betingelser. 
De Generelle Betingelserne kan ligeledes omfatte yderligere betingelser, såfremt dette eksplicit fremgår. I tilfælde af uoverensstemmelse har nærværende Generelle Betingelser prioritet. 
Anvendte udtryk i disse Generelle Betingelser står i nødvendigt omfang definerede under Afsnit ’DEFINITIONS’ af de Generelle Betingelser.

INDHOLDETS NØJAGTIGHED

Al information vedrørende produkter og priser, samt detaljerede oplysninger om bestillingen, som Brugeren kan tilgå på Ordreinfo-siden, er affattet og formidlet under forbehold for ændringer og rettelser. Ændringer i indholdet finder sted regelmæssigt uden at du informeres eksplicit om dette. Frucon² har truffet rimelige foranstaltninger for at sikre, at produktoplysningerne er nøjagtige, samt at produkternes farver er gengivet så nøjagtigt som muligt. Produkternes angivne vægt, dimensioner og volumener er alene vejledende, og vi kan ikke garantere, at din skærm vil kunne vise en nøjagtig gengivelse af farven på det leverede produkt.
KitchenAid og Frucon² kan ikke holdes ansvarlige for anvendelsen af denne Hjemmeside, herunder, og uden begrænsninger, sidens indhold og mulige fejl. Den angivne information indsamles efter bedste evne, og vi kan ikke holdes ansvarlige for eventuel fejlvisning af nævnte information.

PRISER

Alle viste priser på Hjemmesiden er inkl. moms og ekskl. speditionsgebyrer. Valuta er til enhver tid tydeligt angivet. I fald vi bliver opmærksomme på en prisfejl ved dine bestilte produkter, giver vi dig hurtigst muligt besked, samt mulighed for at annullere din ordre uden beregning.

ONLINE BESTILLING

Du kan foretage en bestilling, hvis du er voksen og mindst 18 år gammel. Bestillingsprocessen består af de følgende trin:

 • Du tilføjer produkterne som ønskes købt til din indkøbsvogn;
 • Du vælger leveringsmetode;
 • Du indtaster leveringsadressen;
 • Du indtaster faktureringsadressen sammen med betalingsoplysningerne;
 • Du vil blive bedt om at acceptere de Generelle Betingelser;
 • Du vil nu få mulighed for at gennemse dine valg.

Når ordren er gennemført, sender vi dig en mail med bekræftelse på din bestilling. Betaler du med kreditkort, modtager du også en mail med information om betalingsstatus. Så snart ordren er afsendt ("Forsendelsesbekræftelsen" sendt via mail), modtager du også en meddelelse. Alle bestillinger er underlagt mulige kurssvingninger på aktiemarkedet. I tilfælde af et uforudset krak på aktiemarkedet giver vi dig besked, og forbeholder os retten til at annullere reserverede bestillinger.

SIKKERHED OM DINE PERSONDATA

Frucon² træffer alle rimelige foranstaltninger for at beskytte Brugerdata. Online lagring af kreditkortbetalinger udføres alene via services udbudt af en førende online Betalingsserviceudbyder, Adyen. Adyen, en PCI-certificeret europæisk betalingsgateway. Standard "Secure Sockets Layer" (SSL) internet-krypteringsteknologi leveret af Netwerk Solutions vil anvendes ved overførsel af øvrige Persondata til databaser tilhørende Frucon².
Servernes placering vil være i Bruxelles (Belgien) hos en Microsoft Gold Partner, Combell Group, samt en internetværtsudbyder. Disse servere indeholder personlige oplysninger, men vil aldrig indeholde information vedrørende betalingsbestemmelser eller bankoplysninger. Serverne beskyttes af firewalls med flere niveauer og en standard sikkerhedsprotokol.

BETALING

Vores accepterede betalingsbestemmelser fremgår af vores Hjemmeside. Betalingen opkræves i samme valuta som anvendt ved bestillingen. Vedrørende vores betalingsbestemmelser for kreditkort og vores sikkerhedsbestemmelser, henviser vi til vores fortrolighedspolitik på Hjemmesiden. 
Nogle virksomheder i visse lande, og som også har gyldigt momsnummer, tilbydes mulighed for betaling efter modtagelse af faktura. Frucon² forbeholder sig retten til, i fald vi skulle modtage en ufordelagtig kreditvurdering, at kræve avanceret betaling ved første ordre.
Frucon² vedvarer at eje de solgte varer indtil der foreligger fuldstændig betaling af prisen, og eventuelle renter ved forsinket betaling og/eller anden godtgørelse.

SALGSAFTALE

Et "Salg" skal forstås ved et online køb af en vare, som fremsendes til din adresse. Betaling finder sted på forhånd. På dette tidspunkt indtræffer købet. Bestillingen fremsendes først ved modtaget betaling.
Frucon² forbeholder sig retten til at afvise en bestilling i de følgende tilfælde:

 • Hvis der anes alvorlig mistanke om retsmisbrug eller handling i ond tro på vegne af brugeren;
 • Hvis lager ikke længere haves eller hvis et produkt ikke længere er tilgængeligt;
 • Hvis et ugyldigt tilbud forekommer;
 • I tilfælde af force majeure.

LEVERINGSBEGRÆNSNINGER - LEVERINGSLAND

 • Care of-postboksadresser og militære APO-adresser accepteres ikke.
 • Postudbringelse om lørdagen er udelukkende muligt i Belgien og Frankrig. I øvrige lande tilbydes levering mandag til fredag med undtagelse af helligdage.
 • Fra vores hjemmeside www.kitchenaid.co.uk leveres produkterne i Storbritannien, med undtagelse af ‘Isle of Man’ og ‘Kanaløerne’.

LEVERING

Så snart din ordre har forladt vores lager, informerer vi dig om dette via mail. Denne mail indeholder information om forsendelsen af din pakke, pakkens nummer og et link til tracking af din pakke på leverandørens hjemmeside. På leverandørens hjemmeside findes desuden kontaktoplysninger på leverandøren.
Vores produkter kan kun leveres til de lande, som tillades via hjemmesiden. Vi træffer alle rimelige foranstaltninger for at de bestilte produkter leveres inden for tidsrammen, som står angivet på køberens individuelle ordrebekræftelse. Mulige forsinkelser vil under ingen omstændigheder medføre erstatningsgodtgørelse. Brugeren tager ansvar for fejlangivne adresser, som kan medføre ekstra omkostninger, og som vil pålægges Brugeren.
Alle varer sendes fra Frucon². Er din bestilling ikke blevet leveret inden for den angivne tidsramme, kontakt da venligst kitchenaid@frucon.net med dit kunde- eller ordrenummer. Skulle ekstraordinære omstændigheder medføre, at din bestilling endnu ikke er modtaget efter 30 dage fra datoen anført på Forsendelsesbekræftelsen, som du har modtaget via mail, vil du have mulighed for at annullere ordren og anmode om fuld refusion.
Vi benytter ved forsendelse udelukkende professionelle kurertjenester. Bemærk venligst, at en underskrift til enhver tid er påkrævet ved levering af ordren. Du kan give tilladelse til, at en anden end klienten underskriver ved levering af ordren, forudsat at sidstnævnte er til stede på den angivne adresse. I fald ingen er til stede ved leveringen, vil du blive bedt om at aftale en ny og efterfølgende levering af varerne. Dette kan gøres enten via telefon eller ved at efterlade en kortnote i postkassen. Afhængigt af den anvendte kurertjeneste kan mindre afvigelser gøre sig gældende.

DEFEKT PRODUKT ELLER FEJLLEVERING

Det påhviler dig at sikre, at forsendelsen er korrekt ved levering. Skulle forsendelsen efter din opfattelse ikke leve op til kravene, undlad da venligst at kvittere for modtagelsen og/eller påskriv tydeligt modtagelsesblanketten, hvori uoverensstemmelsen består. Det påhviler dig at give os skriftlig meddelelse om problemet inden for 24 timer fra leveringsdatoen, hvilket gøres via mail på kitchenaid@frucon.net. Skulle uoverensstemmelsen bestå i en fabrikationsfejl på vegne af KitchenAid, eller i fald Frucon² har leveret en forkert vare, bærer Frucon² alle forsendelsesomkostninger forbundet med returnering af varerne.

TELESHOPPING

Kunden har til enhver tid ret til at informere leverandøren om sin fortrydelsesret uden at dette medfører bøde, samt uden meddelt begrundelse, såfremt dette gøres op til 14 dage fra leveringsdatoen.
Skulle kunden ønske at gøre brug af denne rettighed, kan varerne returneres til Frucon² for kundens egen regning og risiko. Varer som er specialdesignede for kunden returneres ikke, og kunden har i sådanne tilfælde ingen fortrydelsesret.
Returnerede varer modtages udelukkende af Frucon², såfremt disse ikke har været taget i brug.
Ved returnering af varer skal følgende procedure følges:

 • Trin 1 Kontakt venligst kitchenaid@frucon.net og oplys dit ordrenummer. Vi tilsender dig vores returneringsanvisninger via mail. Returnering sker for din egen regning, og vi rådgiver dig i samme mail om omkostningerne forbundet med returnering.
 • Trin 2 Nedpak varen som returneres (kun ubrugte varer i original emballage og som indeholder autentisk mærkning, tilbehør, brugsanvisninger og garantimærker). Den originale emballage vil forhindre skader på varen under transport.
 • Trin 3 Udskriv venligst returmærkatet og fastgør dette på pakken/pakkerne, som returneres. Returmærkatet indeholder alle nødvendige oplysninger for at sikre hensigtsmæssig levering (dine personlige oplysninger, vores leveringsadresse, navn på kurertjeneste).
 • Trin 4 Sørg venligst for, at varerne er returnerede til os inden for 7 dage.
 • Trin 5 Såfremt varerne når frem til os i god behold, foretages refusion inden for 30 dage. I fald vi modtager varerne i ufuldstændig eller beskadiget stand, informerer vi dig om dette.

Returnering er udelukkende muligt for varer købt online. I alle andre tilfælde af returnering anbefaler vi, at du kontakter forhandleren, som du har købt varerne hos.

BEGRÆNSNING AF ANSVAR

a. Brug af Hjemmesiden: Frucon² kan ikke holdes ansvarlig for uafbrudt tilgængelighed fra eller adgang til Hjemmesiden, forstyrrelser fra computersystemet, vira eller andre gener, som brug af Hjemmesiden måtte medføre (herunder, men ikke begrænset til, tabt fortjeneste).
b. Juridisk garanti,
Der forefindes for forbrugere en juridisk garanti svarende til 2 år. Garantien omfatter udelukkende mangler, som allerede forefindes ved de leverede produkter. I førnævnte periode forpligter sælger sig til at erstatte eller reparere de pågældende varer (eller dele heraf) uden beregning. Sælger forbeholder sig retten til at udbytte varen, hvis reparationsomkostningerne er uforholdsmæssige eller hvis reparation ikke er muligt. Defekter der forekommer af sig selv efter en periode på 6 måneder fra levering, betragtes som ikke værende til stede ved leveringen, medmindre andet kan bevises af kunden.
c. Garantibestemmelser,
Kunden skal fremvise salgskvittering eller faktura for at kunne gøre brug af garantien. Denne garanti kan ikke overdrages. Enhver defekt skal indberettes inden for to måneder efter denne er blevet opdaget. Enhver ret til reparation eller erstatning bortfalder efter denne periode.
d. Undtagelser
Garantien omfatter ikke defekter som følge af ulykker, forringelse af varens tilstand som følge af forsømmelighed, brug af varen i modstrid med dennes legitime formål, manglende efterlevelse af brugsanvisningerne, justeringer og ændringer foretaget på enheden, upåpasselig anvendelse, fejlinstallation, ringe vedligehold eller uregelmæssig, kommerciel eller ukorrekt anvendelse.
Brug af varerne: Frucon² er ikke ansvarlig for tab, materiel skade eller anden skade af nogen slags, som Brugeren måtte eller tredjepart måtte pådrage sig ved brug af varerne.
e. Levering og andre undtagelser
Frucon² kan ikke holdes ansvarlig for brud på nogen betingelser, da alle tidsfrister udelukkende tjener vejledende formål, og ikke medfører nogen forpligtelser for Frucon², dette heller ikke i forhold til eventuel skade, som måtte opstå som følge af egen skyld eller forsømmelighed, end ikke i tilfælde af grov uagtsomhed. Enhver følgeskade eller anden type skade som ikke kan forudses af en af parterne ved afslutningen af handelen, kan ikke give anledning til kompensation.

Det samlede ansvar som påhviler Frucon² kan aldrig overskride købsbeløbet for det pågældende produkt.

HENVISNING TIL ANDRE HJEMMESIDER OG BRUG AF MATERIALE VIA HJEMMESIDEN

Henvisning til anden hjemmeside via vores Hjemmeside tjener alene informative formål. Oplysningerne på Hjemmesiden må alene anvendes med eksplicit samtykke fra Frucon² og KitchenAid. Det er forbudt på kommerciel vis at ændre, genskabe, downloade, distribuere, overføre eller udnytte og / eller dele de pågældende tjenester, sider fra Hjemmesiden, eller Hjemmesidens relaterede computerkoder.
Oplysninger og forslag som vi modtager via Hjemmesiden kan anvendes af Frucon² uden forpligtelser eller kompensation.

Ophævelse
KitchenAid eller Frucon² kan til enhver tid, uden forudgående varsel og efter eget skøn ophæve de Generelle Betingelser helt eller delvist, med eller uden begrundelse, og uden forpligtelse til på forhånd at meddele dette.

Anvendelsesbegrænsninger og intellektuel ejendomsret
Frucon² har i samarbejde med KitchenAid udarbejdet denne Hjemmeside til din personlige og ikke-kommercielle afbenyttelse. Undlad venligst at ændre, kopiere, distribuere, transmittere, fremvise, fremføre, genskabe, publicere, licensere, eller skabe afledte værker på baggrund af information eller materiale på denne Hjemmeside, med undtagelse af følgende: Det er tilladt, at du downloader og foretager en kopi af indhold eller andet materiale, der kan downloades fra Hjemmesiden til egen personlig, ikke-kommerciel afbenyttelse, såfremt du sørger for at al copyright- og øvrig information, som fremgår af materialet, bibeholdes. Ethvert tilfælde af kopiering eller lagring af indhold til anden en personlig, ikke-kommerciel afbenyttelse er ikke tilladt. Alle rettigheder, herunder copyright og copyright af kompilationer, på denne Hjemmeside ejes af eller licenseres til KitchenAid. KitchenAid® er et registreret varemærke tilhørende Whirlpool Properties Inc., i staten Michigan (USA).
Alle øvrige varemærker, mærker, illustrationer, billeder og logoer, som fremgår af vores produkter, tilbehør eller emballage tilhører og vedbliver udelukkende at tilhøre KitchenAid; genskabelse af disse, hvad enten hel eller delvis, og uanset årsag eller tiltænkt medium, er strengt forbudt, hvilket ligeledes gør sig gældende ved kombination eller brug i sammenhæng med andre mærker, symboler, logoer eller andre særlige tegn. Teknologien leveres og ejes af Frucon².

DEFINITIONS

I henhold til disse betingelser og vilkår, defineres begreberne herunder som følger:

 • Betingelser og Vilkår: disse betingelser og vilkår, samt alle tilføjelser og opdateringer;
 • Bestilling: resultatet af bestillingsprocessen, som denne står beskrevet under Afsnit 4 i de Generelle Betingelser. Ved modtaget betaling overgår Bestillingen til at være et Salg;
 • Frucon²: Frucon², offentligt selskab med begrænset ansvar, indregistreret under Belgisk lov (såkaldt NV), med hovedsæde i 8800 Roeselare (Belgien), Schellebellestraat 8, og forretningssted i 8800 Roeselare (Belgien), Izegemseaardeweg 144 og registreret i det belgiske handelsregister i Kortrijk med nummeret 0806.661.106;
 • Bruger: en bruger af denne hjemmeside, vedkommende som ved indtastning af denne hjemmesides adresse eller ved at følge et link besøger denne hjemmeside, og som benytter denne hjemmeside til informative formål eller til at gennemføre en bestilling;
 • KitchenAid: KitchenAid Europa Inc., et selskab indregistreret under staten Delawares love, i USA, som handler via sin afdeling registreret på adressen Nijverheidslaan 3, Box 5, 1853 Strombeek-Bever, Belgien.
 • Hjemmeside: en samling websider, som er sammensat på adressen www.kitchenaid.dk. Mulighederne på hjemmesiden omfatter blandt andet adgang til statistisk data, interaktiv kommunikation med multimedieapplikationer og køb af varer.
 • Salg: online køb af varer, som leveres til dit hjem. Der anvendes forudbetaling. Ved modtaget betaling indtræffer købet.

LOVVALG

Enhver tvist vedrørende kontraktens eller pågældende Betingelser og Vilkårs afslutning, gyldighed, fortolkning eller udførelse behandles alene efter belgisk lov og de Belgiske Domstole i Bruxelles skal fungere som eksklusivt værneting, uanset forbrugerens ret til at anlægge sag ved en domstol, som i henhold til imperativ lov ville være kompetent. I tilfælde af tvister aftaler alle parter at godtage elektroniske beviser (fx mails, back-ups, ...) som bindende beviser.
I fald nogen af nærværende betingelser og vilkår skulle blive erklæret ugyldige eller ikke kan anvendes, vil de øvrige betingelser og vilkår forblive gyldige, og eventuelle betingelser som er erklæret ugyldige, vil således fortsat kunne anvendes inden for de juridisk fastsatte rammer.

Konklusion

Disse Generelle Betingelser udgør hele aftalen og erstatter alle forudgående aftaler med Brugeren.
For spørgsmål, kommentarer eller tekniske problemer vedrørende denne Hjemmeside, kan du kontakte os via følgende kommunikationskanaler: kitchenaid@frucon.net , tlf. +32 51 69 95 05 og fax +32 51 696 837.

Disse Betingelser og Vilkår blev senest opdateret den 1. august 2017.

ONLINE TVISTBILÆGGELSE

Online Tvistbilæggelse

Ønskeliste

Du skal være logget ind for at føje produkter til din ønskeliste.

Log ind

Vælg et andet produkt

Sammenlign

Sammenlign produkter

Du kan ikke købe mere end tre produkter. Fjern et produkt, før du tilføjer et nyt.