DE NYE KLASSE FOR ENERGIEFFIKTIVITET

Fra marts 2021 kommer ny energimærkning og reviderede energi effektivitetsklasser for husholdningsapparater.Her finder du alle releveante oplysninger om dette.

Energimærkningen (eller EU mærkningen) har givet information om lavt energi- og vandforbrug for større husholdningsapparater siden 1996. Det er påkrævet i loven, og bliver vist på produktet, både i butikker og via websider fra detailhandlere. Energimærkningen skal enklet vise forbrugeren energieffektivitetsdata, så det bliver lettere at sammenligne forskellige produkter. Med tiden er husholdningsapparaterne blevet mere pris- og enegieffektive. Derfor bliver EU mærkningen nu opdateret.

Den Europæiske Union har krævet en obligatorisk opdatering af den nuværende energimærkning for disse produkt kategorier:

• Vaskemaskiner
• Vaske-tørre maskiner
• Køleskabe / Frysere
• Opvaskemaskiner

Fra marts 2021, etiketten alen skal være synlig på alle produkter.

Ændringer i klasser for energieffektivitet

Hvad er det så der ændres i energi effektivitetsklasserne? Det er faktisk ret enkelt: De sædvanelige "Plus" kasser, som A +++, A ++ og A +, erstattes af en ensformet energiforbrugsskala fra A til G. Syv-trins farveskalaen bevares. På grund af ændrede målemetoder, er det ikke muligt at konventere den gamle etiket til den nye etiket. Kun omtrentlig information er mulig. For øjeblikket omfatter ændringerne ikke tørretumblere, ovne og emhætter. Disse forventes at blive reviderede fra 2022. Så det er meget muligt, at du ser en C-klasse vaskemaskine ved siden af en A +++ tørretumbler.

Den  europæiske producentforening (APPLIA) forklarer baggrunden for revideringen, frister, producenters og detailhandleres forpligtelser, de nye krav til miljøvenligt design med hensyn til ressourceeffektivitet og selve den nye mærkning. Forbrugere vil kun se den nye mærkning fra 1. marts 2021.

Ny energimærkning for opvaskemaskiner

Som en del af standardiseringsprocessen er de tidligere "Plus" klasser (A +++, A ++ og A +) også blevet erstattet for opvaskemaskiner af en ensartet skala A til G. I forhold til den gamle skala, er den nye energi effektivitetsklasse B omtrent det samme som A +++ -23 %.

1. QR kode
2. Energi effektivitetsklasse
3. Energi forbrug i kWh/100  drift Eco cykler
4. Antal standard pladsindstillinger
5. Vandforbrug i liter/ drift Eco cykel
6. Varighed af “Eco” cykel
7. Støjemissioner udtrykt i dB(A) for 1 pW og støjemissions klasse

Ny energimærkning for køleskabe / frysere

Der vil også være en QR-kode på etiketterne på køleskabe og frysere, som lænker til EU's produktdatabase EPREL. Der kan du finde yderligere information om energimærkningen, og produktdatablad for produktet.
De tidligere klasser (A +++, A ++ and A +) gælder ikke længere for køl og frys. De tilgængelige energi effektivitestklasser spænder fra A til G. Den nye energi effektivitetsklasse A svarer til et produkt med A +++ - 60% i forhold til den gamle standard.
Som tidligere rapporteres elektricitetsforbruget  på årsbasis.
A-Ds nye støjklasser er helt nye for at gøre støjnivauet i dB (A) mere transparent.

1. QR kode
2. Energi effektivitetsklasse
3. Energi forbrug i kWh/år (målt ved nye standardbetingelser)
4. Samle volume af alle frostrum
5. Samlet volume af alle ikke-frost rum
6. Støjemissioner udtrykt i dB(A) for 1 pW og støjemissions klasse

Ny energimærkning for vinopbevaring

 Der vil også være en QR-kode på etiketterne på vinkøleskabe, som linker til EU's produktdatabase EPREL. Her finder du mere information om enerigmærkningen og produktdatablad for produktet. De tidligere klasser (A +++, A ++ and A +) gælder ikke længere for køleproduktrer. De tilgængelige energi effektivitestklasser spænder fra A til G. Som tidligere rapporteres elektricitetsforbruget på årsbasis.
A-Ds nye støjklasser er helt nye for at gøre støjnivauet i dB (A) mere transparent.

1. QR kode
2. Energi effektivitetsklasse
3. Energi forbrug i kWh/år (målt ved nye standardbetingelser)
4. Antal standard vinflasker som får plads
5. Støjemissioner udtrykt i dB(A) for 1 pW og støjemissions klasse

Krav til miljømæssigt design

Udover de ændrede klasser for energi effektivitet,gølder også nye krav på miljømæssingt design fra 1. marts 2021. Dette regulerer miljøvenligt design af produkter, minimal brug af dele og mulighed for at genbruge og reparere.

Målet er at mindske husholdningsapparaternes miljøpåvirkning, i hele hele produktets livscykel.

top
Vælg et andet produkt

Sammenlign

Sammenlign produkter

Du kan ikke købe mere end tre produkter. Fjern et produkt, før du tilføjer et nyt.