Erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger

KitchenAid Inc., en belgisk virksomhed registreret efter belgisk lovgivning med registreret adresse på Nijverheidslaan 3 - box 5 1853 Strombeek Bever, Belgien, samt momsnummer BE 0441 626 053 fra det belgiske virksomhedsregister (herefter "KitchenAid"), ("vi", "os", "vores"), som datacontroller og del af den globale Whirlpool group ("Whirlpool Group"), er forpligtet til at sikre beskyttelse af og fortrolighed om dine personlige oplysninger ("personlige data" som defineret i relevant databeskyttelseslovgivning), som indsendes til formålene angivet ovenfor. Derfor oplyser denne meddelelse dig om, hvilke personlige oplysninger, vi indsamler, hvordan de behandles, til hvilke formål, og hvordan du kan udøve dine individuelle rettigheder til adgang, opdatering, rettelse eller sletning af sådanne oplysninger.

HVORFOR OG HVORNÅR VI INDSAMLET DINE PERSONLIGE OPLYSNINGER OG TILKNYTTET PROCES

Vi behandler personlige data, som du angiver, når du registrerer dit købte produkt, samt når du kontakter os for at bede om oplysninger eller hjælp, eller når du køber KitchenAid-tilbehør i vores tilbehørsbutik online, i det omfang, det er nødvendigt for de formål angivet her. Når KitchenAid ikke behøver at behandle personlige oplysninger i genkendeligt format for disse formål,  er vi forpligtede til at af-identificere de personlige oplysninger og fjerne personlige identifikationer til sådanne formål.
Vi indsamler dine personlige data, som du angav for at åbne en konto i dit  navn og/eller når du udfylder formularen til produktregistrering og/eller kontakter dig og/eller til gennemførelsen af den "ordreformular", som du indsender til os for produktkøb.
Det er ikke påkrævet, at du udfylder og indsender produktregistreringsformularen, som denne meddelelse henviser til, men du skal være opmærksom på, at dersom du vælger at undlade at indsende en udfyldt formular, kan vi muligvis ikke besvare dine anmodninger, eller give dig den service, du har anmodet om  Dette kan også forhindre os i at sende dig oplysninger, som vi mener kan have interesse for dig eller være en fordel for dig, som f.eks. oplysninger om forlængede garantier for de(t) produkt(er), du har indkøbt.
Derudover bekræfter og garanterer du, hvis du giver os personlige oplysninger om din familie, venner eller andre tredjeparter, at du har fået passende samtykke fra disse disse tredjeparter til at give disse personlige oplysninger til os, til de formål, som ar angivet her.

HVAD VI GØR, NÅR VI INDSAMLER OG BEHANDLER DE PERSONLIGE OPLYSNINGER

Når vi har modtaget de personlige oplysninger, behandler KitchenAid dem til de følgende formål:
Administration af relationen med dig, som er resultat af dit produktkøb, registrering og sporing af vores kommunikation og korrespondance med dig, overholdelse af juridiske forpligtelser samt enhver intern regnskabsføring, administrative og skattemæssige krav, proces og politik;
Deling af oplysningerne med Whirlpool Group, som bruger disse til de samme formål som angivet her.  Ved anmodning kan en liste over virksomhederne i Whirlpool Group udleveres.
Deler det med vores omhyggeligt udvalgte partnere, hvis du har givet tilladelse på forhånd, som bruger den til de samme formål som beskrevet her. Ved anmodning kan en liste over partnere udleveres;
Marketingsformål, hvis du har givet tilladelse på forhånd og/eller i det omfang, som er tilladt på andet juridisk grundlag og basis;
Holde dig opdateret, som angivet i næste afsnit.

HOLDE DIG OPDATERET

Når du har accepteret dette, med det allerede er tilladt på andet juridisk grundlag og basis, bruger vi muligvis de personlige oplysninger til at sende dig meddelelser via e-mail, SMS, MMS (og andre elektroniske kommunikationsformer), fax, post og telefon, som indeholder det følgende:  
Marketing om nyheder, gaver, produktinformation eller lanceringer og markedsføring af nye produkter / salgstilbud eller online salgstilbud (husholdningsapparater, tilbehør, forbrugsvarer) fra KitchenAid og (andre i Whirlpool Group), og de udvalgte kommercielle partnere, over hvilke en liste kan udleveres ved anmodning, som vi mener vil have din interesse;
marketing og kommercielle tilbud og kommunikation (f.eks. nyhedsbreve) om forlængede garantier fra KitchenAid, på produkter, som du har registreret eller vist interesse. Sådanne garantier kan være fra KitchenAids  betroede kommercielle partnere, over hvilke en liste kan fås ved anmodning;
invitationer til deltagelse i produkt-  eller serviceundersøgelser;
invitationer til at deltage i præmietrækning, konkurrencer eller spil,  markeder, produkter eller madlavningsdemonstrationer
Hvis du vil frameldes sådan marketingskommunikation eller relateret aktivitet som angivet ovenfor, som vi sender til dig, kan du nemt gøre det ved at følge vejledningen til framelding i al marketingskommunikation, eller ved at kontakte os på følgende adresse: KitchenAid Marketing Department,  Nijverheidslaan 3 - box 5 1853 Strombeek Bever – Belgien.

HVEM SER DINE PERSONLIGE OPLYSNINGER 

De personlige oplysninger indsamles og behandles til de ovenfor angivne formål af vores personale, når de tager sig af administration, regnskab, marketing og kampagner, kundepleje, administration af it-systemer, ledelse, vedligeholdelse og udvikling, marketing, undersøgelser og kampagner, når de er relevante for de beskrevne formål.  Dine personlige oplysninger opbevares hos KitchenAid og Whirlpool Groups samt i databaser, som administreres af eksterne leverandører, med hvem KitchenAid har underskrevet en juridisk aftale, og som er placeret i EU samt i USA. En liste over disse kan udleveres ved anmodning.
Vær opmærksom på, at visse personlige oplysninger også kan rapporteres til myndigheder og offentlige instanser i de relevante områder, generelt for juridiske og skattemæssig formål, eller hvor det er rimeligt at gøre dette for at beskytte KitchenAids virksomhed, kunder, personale eller leverandører. Derudover kan det videregives til potentielle købere eller partnere og deres professionelle rådgivere, til at undersøge ethvert tilbudt salg eller overførsel af virksomheden Whirlpool, eller dennes handel eller aktiver, kommercielle partnerskaber eller joint venture-aftaler, som kan opstå fra tid til anden, i det omfang, at anonymisering ikke er mulig eller praktisabelt. Ved gennemførsel af transaktionen, skal indkøbere og partnere bruge oplysningerne til de samme formål som angivet her.

NÅR DE PERSONLIGE OPLYSNINGER VIL BLIVE OVERFØRT TIL UDLANDET 

Lokal lovgivning om beskyttelse af personlige oplysninger tillader, at KitchenAid overfører personlige oplysninger til andre lande, hvis du har givet tilladelse på forhånd eller anden juridisk retfærdiggørelse forefindes samt et fyldestgørende beskyttelsesniveau sikres.
Du skal vide, at medarbejderne hos KitchenAid og andre Whirlpool Group-selskaber, KitchenAid og tredjeparter, som fungerer som vores serviceudbydere på vores vegne, også kan være placeret i udlandet og endda udenfor EU.  Derfor er KitchenAid forpligtet til at sikre, at når dette sker, er overførslen i fuld overensstemmelse med EU og lokale lovprincipper og krav, og at passende sikkerhedsforanstaltninger er på plads til beskyttelse af personlige oplysninger i sådanne lande/områder.

OPBEVARING AF DE PERSONLIGE OPLYSNINGER

KitchenAid behandler og opbevarer dine personlige oplysninger i så lang tid som nødvendigt for at overholde loven for vores identificerede legitime virksomhedsbehov og påtænkte formål som angivet ovenfor/nedenfor.

HVILKE RETTIGHEDER HAR DU

EUs lovgivning om beskyttelse af personlige oplysninger tillader, at du kontrollerer, om KitchenAid har personlige oplysninger om dig, og hvis det er tilfældet, at få udleveret en kopi af disse, sammen med oplysninger om hvordan og til hvilke formål disse behandles af KitchenAid. Du kan også bede om at få opdateret og/eller rettet personlige oplysninger, som vi har om dig, og hvis det er tilladt ved lov, endda slettet. Du kan også til enhver tid tilbagekalde enhver tilladelse, som du har givet angående behandlingen af dine personlige data.
Hvis du ønsker at udøve dine rettigheder som ovenfor, ændre dine præferencer om at blive informeret, eller give KitchenAid besked om enhver ændring af dine oplysninger, eller stille spørgsmål om KitchenAids brug af dine personlige oplysninger, kan du kontakte os på privacykitchenaid@kitchenaid.com.

SAFE HARBOR

Whirlpool overholder USA og EUs Safe Harbour-struktur og USA og Schweiz's Safe Harbour-struktur som fremsat af USAs handelsministerium angående indsamling, brug og opbevaring af data fra hhv. EU og Schweiz. Whirlpool har bekræftet, at det overholder USA, EU og Schweiz's Safe Harbour-principper til beskyttelse af personlige oplysninger for varsel, valg, videreførsel, sikkerhed, dataintegritet, adgang og håndhævelse. Oplysninger om både EU og Schweiz Safe Harbour-strukturerne kan findes på:  http://export.gov/safeharbor.
Hvis du har et uafklaret anliggende angående beskyttelse af personlige oplysninger eller databrug, som vi ikke har håndteret tilfredsstillende, kan du kontakte TRUSTe på  https://feedback-form.truste.com/watchdog/request. Klik her for oplysninger om fax og postadresse. TRUSTe's Dispute Resolution Process er kun tilgængelig på engelsk.

Ønskeliste

Du skal være logget ind for at føje produkter til din ønskeliste.

Log ind

Vælg et andet produkt

Sammenlign

Sammenlign produkter

Du kan ikke købe mere end tre produkter. Fjern et produkt, før du tilføjer et nyt.