Skip the navigation
Start>PRIVATLIVSPOLITIK

Privatlivsserklæring

Vi er glade for den interesse, du har udvist for vores selskab og produkter, og vil gøre alt, hvad vi kan, for at gøre din kundeoplevelse så god som muligt i overensstemmelse med gældende databeskyttelseslovgivning. Denne privatlivspolitik beskriver, hvordan vi behandler dine personoplysninger. 

Nedenstående privatlivspolitik ("Privatlivspolitik") fremlægges af KitchenAid Europa Inc., et selskab stiftet i henhold til lovgivningen i staten Delaware, USA, der udøver virksomhed gennem sit datterselskab, hvis hovedsæde har hjemsted på adressen Nijverheidslaan 3 - box 5 1853 Strombeek Bever, Belgien, en del af Whirlpool-koncernen, i dennes egenskab af dataansvarlig ("KitchenAid", "vi" eller "os"), og gælder for enhver bruger af dette website ("Websitet") og/eller Apps'ene og for enhver, der måtte interagere med os via andre kanaler ("Brugere", "du" eller "dig").

Privatlivspolitikken indeholder de vigtigste oplysninger om, hvordan vi indsamler og behandler Brugernes personoplysninger i overensstemmelse med bestemmelserne i Persondataforordningen (Forordning (EU) nr. 2016/679) ("GDPR") og/eller eventuelle andre gældende lokale love og bestemmelser (herunder den britiske GDPR).

Har du spørgsmål eller anmodninger vedrørende Privatlivspolitikken eller KitchenAid's behandling af personoplysninger, kan du:

 • kontakte os ved brug af vores kontaktformular eller ved at skrive til KitchenAid's ovenfor anførte adresse;
 • kontakte vores databeskyttelsesansvarlige ved at sende en mail til data_protection_emea@whirlpool.com eller med posten til KitchenAid's adresse med tilføjelsen "Att.: Databeskyttelsesrådgiver".

Ved "Whirlpool-koncernen" forstås Whirlpool Corporation, et selskab i Delaware, USA, der har sit globale hovedkontor på adressen 2000 M-63, Benton Harbor, MI 49022, og dette selskabs til enhver tid tilknyttede virksomheder.

 


FØLGENDE OPLYSNINGER INDSAMLES

Vi indsamler de personoplysninger, som du har delt med os; data, som vi indsamler ved indgåelsen af salgs- og tjenesteydelsestransaktioner med dig; data indsamlet af vores callcentre; data vedrørende din aktivitet på Websitet eller appen samt oplysninger, der leveres eller indsamles via andre kilder.

Vi indsamler ikke særlige kategorier af personoplysninger om dig (f.eks. helbredsoplysninger eller retslige data).

For nærmere oplysninger, klik her.


SÅDAN BRUGER VI DINE DATA

Vi bruger dine personoplysninger til at give dig de ønskede tjenesteydelser, herunder, men ikke begrænset til, at kunne kontakte dig i tilfælde af sikkerhedsproblemer i forbindelse med dit husholdningsapparat, give dig mulighed for at bruge Websitet og/eller appen, besvare anmodninger og interagere med vores tjenester, herunder dem, der tilbydes via callcentre.

Vi kan også behandle dine personoplysninger med henblik på at kunne sende dig markedsføringsmeddelelser, herunder tilbud og rabatter fra os og vores betroede samarbejdsparter. Med specifikt samtykke fra dig kan vi også registrere dine præferencer og interesser og på den baggrund tilpasse de markedsføringsmeddelelser, du modtager fra os.

Opkald til vores callcentre kan blive optaget. Afhængigt af, hvilket land du ringer fra, vil du blive bedt om at give samtykke til, eller blive informeret om, at dit opkald bliver optaget med henblik på varetagelsen af vores legitime interesser. 

For nærmere oplysninger, klik her.


GRUNDLAGET FOR VORES BRUG AF DINE OPLYSNINGER

Vi bruger kun dine oplysninger, når der er et retsgrundlag for behandling af personoplysninger, f.eks.:

- opfyldelse af en kontrakt, vi har indgået med dig;

- overholdelse af retlige forpligtelser;

- beskyttelse af legitime interesser; eller

- samtykke fra dig.

For nærmere oplysninger, klik her.


SÅ LÆNGE OPBEVARER VI DINE OPLYSNINGER

Vi bruger kun dine personoplysninger, så længe det er nødvendigt for at opnå de formål, der er anført i denne Privatlivspolitik.

For nærmere oplysninger, klik her.


SÅDAN BESKYTTER VI DINE OPLYSNINGER

Vi lægger meget stor vægt på, at dine oplysninger opbevares sikkert. Til det formål har vi implementeret passende administrative, tekniske og organisatoriske foranstaltninger, designet til at beskytte dine personoplysninger mod tab, tyveri og uautoriseret brug, videregivelse eller ændring.

For nærmere oplysninger, klik her.


DELING AF DINE OPLYSNINGER

Dine oplysninger kan blive delt med tjenesteudbydere, virksomheder i Whirlpool-koncernen, offentlige myndigheder samt markedsførings- og handelspartnere.

For nærmere oplysninger, klik her.


OVERFØRSEL AF DINE DATA UDEN FOR UK/EØS

Dine oplysninger kan blive overført til modtagere uden for Det Forenede Kongerige (UK) eller Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS). Uanset hvortil overførslen sker, sørger vi altid for, at der implementeres passende og egnede sikkerhedsforanstaltninger i overensstemmelse med GDPR.

For nærmere oplysninger, klik her.


DINE RETTIGHEDER

Du har til enhver tid ret til indsigt, berigtigelse, sletning og overførsel af dine personoplysninger, begrænsning af og indsigelse mod behandling samt ret til tilbagekaldelse af samtykke.

For nærmere oplysninger, klik her.


KONTAKT OS

Du kan kontakte os ved brug af vores kontaktformular eller ved at sende et brev med posten til KitchenAid's ovenfor anførte adresse.

Du kan kontakte vores databeskyttelsesansvarlige ved at sende en mail til data_protection_emea@whirlpool.com eller skrive til vores ovenfor anførte adresse med tilføjelsen "Att.: Databeskyttelsesansvarlig".

 

1. KATEGORIER AF PERSONOPLYSNINGER, VI BEHANDLER

Afhængigt af, hvilken type interaktion KitchenAid har med dig, behandler vi følgende kategorier af personoplysninger:

 

Oplysninger, som du selv har leveret direkte

KitchenAid behandler personoplysninger om dig, der er indsamlet eller leveret direkte af dig via forskellige kanaler og ved forskellige lejligheder samt fra forskellige kilder. Personoplysninger, som vi indsamler, er f.eks.:

 1. personoplysninger afgivet ved oprettelse af en konto på Websitet og/eller i appen, ved køb af et KitchenAid-produkt eller -tjenesteydelse via Websitet, ved registrering af det købte produkt, ved afsendelse af en anmodning om oplysninger, hjælp eller services/tjenester i forbindelse med købet (f.eks. navn, efternavn, bopælsadresse, email, fødselsdato, telefonnummer, apparater, som du har købt, eller services/tjenester, som du har anmodet om); 
 2. personoplysninger afgivet under telefonopkald til vores callcentre (herunder dato og tidspunkt for opkaldet, kontaktoplysninger på personen, der ringer ind, og oplysninger om din ordre); 
 3. personoplysninger, som du i forbindelse med accept af markedsføringskommunikation (i elektronisk eller ikke-elektronisk form, f.eks. nyhedsbreve) eller deltagelse i kampagner, lodtrækninger eller konkurrencer har givet os eller nogen tredjepart;
 4. personoplysninger indeholdt i billeder, lyd og/eller video, som du har indsendt eller givet Appen tilladelse til at optage;
 5. personoplysninger leveret af tredjepartsprodukter eller -tjenester, som du via Appen har forbindelse til. 

Herudover indsamler KitchenAid data om de apparater, du køber, og/eller de services og tjenester, du bestiller, herunder anmodninger om ydelser under garanti.

Vi modtager muligvis personoplysninger om dig fra tredjeparter som eksempelvis forsikrings- og distributionsselskaber. 

 

Oplysninger indsamlet via Websitet og Apps

Websitet og Apps'ene indsamler personoplysninger af flere forskellige årsager (herunder tekniske og funktionsrelaterede årsager). Blandt de oplysninger, der indsamles til disse formål, er eksempelvis: (i) IP-adresse og domænenavn på din computer, (ii) den anvendte browsertype og det anvendte operativsystem, (iii) din enheds fysiske placering (som bestemmes ved hjælp af f.eks. satellitter, mobilmaster og WiFi-signaler); og (iv) andre oplysninger om din onlinesession, såsom URI (Uniform Resource Identifier)-adresserne på de anmodede ressourcer, tidspunktet for anmodningen, den metode, der er anvendt til at sende anmodningen til serveren, størrelsen af den fil, der er modtaget som svar, den numeriske kode vedrørende status for det svar, der er modtaget fra serveren, og andre parametre vedrørende det operativsystem, der anvendes af Brugerens enhed. Vi sporer og indsamler muligvis data om brugen af Appen, f.eks. dato og tidspunkt for, hvornår Appen tilgår vores servere, og hvilke oplysninger der er downloadet til Appen.

De data, der indsamles gennem Webstedet og Appen, bruges også til at indsamle anonyme statistiske oplysninger om brugen af Websitet og Appen og til at kontrollere, at de fungerer korrekt, og opbevares i overensstemmelse med vores dataopbevaringskrav. For nogle aktiviteter, som eksempelvis eftersalgsservice eller -kontrol og/eller performancemålinger, kan der dog ske behandling af personoplysninger.

Disse data kan også blive anvendt til at fastslå ansvar i tilfælde af cyberkriminalitet mod Websitet og/eller Appen.

På Websitet kan vi via forskellige typer cookies eller andre sporingsteknologier (f.eks. pixels og web beacons), efter at du har givet samtykke til installation af sådanne teknologier (hvor sådant samtykke er påkrævet), indsamle både data, som ikke er personoplysninger (f.eks. for at kontrollere, at Websitet fungerer korrekt, og for at udarbejde anonyme statistikker om brugen af Websitet), og data, som indeholder personoplysninger om dig som Bruger. Nærmere oplysninger om de cookies, som vi installerer via Websitet, kan findes i vores Meddelelse om Cookies). Hvis de data, der indsamles via cookies, udgør personoplysninger, vil denne Privatlivspolitikvære gældende også for denne indsamling, i tillæg til ovennævnte Meddelelse om Cookies. Der henvises til de relevante afsnit.

 

2. FORMÅL, RETSGRUNDLAG OG OPBEVARING AF OPLYSNINGER

Hvor det er relevant, behandler vi personoplysninger om dig, som vi har indsamlet eller modtaget, til følgende formål:

FORMÅL

RETSGRUNDLAG

OPBEVARINGS-PERIODE

a) At give dig mulighed for at oprette en konto på Websitet eller i Appen (også via tredjepartsgodkendelse som Meta eller Google) og administrere denne konto, og at gøre det muligt at sende dig meddelelser om brugen af den

Opfyldelse af en kontrakt, som Brugeren er part i, eller gennemførelse af foranstaltninger, der træffes på Brugerens anmodning forud for indgåelse af en kontrakt, jf. GDPR artikel 6, stk. 1, litra b. 

Til dette formål er afgivelse af personoplysninger en nødvendighed. Hvis du ikke afgiver personoplysninger, vil det ikke være muligt at registrere din konto.

Indtil din konto bliver slettet.

b) At give dig mulighed for at registrere produkterne (herunder dem, du måtte have købt på Websitet), også således at vi kan underrette dig om eventuelle sikkerhedsproblemer vedrørende det registrerede produkt.

Opfyldelse af en kontrakt, som Brugeren er part i, eller gennemførelse af foranstaltninger, der træffes på Brugerens anmodning forud for indgåelse af en kontrakt, jf. GDPR artikel 6, stk. 1, litra b. 

Til dette formål er afgivelse af personoplysninger en nødvendighed. Hvis du ikke afgiver personoplysninger, vil det ikke være muligt for dig at registrere det købte produkt.

Under hele garantiens varighed og i overensstemmelse med gældende lovgivning.

c) At gøre det muligt at gennemføre køb af et produkt på Websitet og give dig dertil relaterede ydelser i henhold til kontrakten, herunder kundeservice, eftersalgsservice (såsom levering til hjemmet, installation, bortskaffelse, indkøb af reservedele, reparation, ombytning osv.)

Opfyldelse af en kontrakt, som Brugeren er part i, eller gennemførelse af foranstaltninger, der træffes på Brugerens anmodning forud for indgåelse af en kontrakt, jf. GDPR artikel 6, stk. 1, litra b. 

Til dette formål er afgivelse af personoplysninger en nødvendighed. Hvis du ikke afgiver personoplysninger, vil det ikke være muligt for dig at købe produktet eller få adgang til den ønskede service.

 

I hele kontraktens løbetid og efter kontraktens ophør, i det omfang det er tilladt i henhold til gældende lovgivning.

d) At behandle og administrere eventuelle anmodninger om oplysninger vedrørende vores produkter og tjenester, som du måtte sende via de kanaler, som KitchenAid stiller til rådighed, herunder vores interaktive chat-tjeneste.

Opfyldelse af en kontrakt, som Brugeren er part i, eller gennemførelse af foranstaltninger, der træffes på Brugerens anmodning forud for indgåelse af en kontrakt, jf. GDPR artikel 6, stk. 1, litra b. 

Til dette formål er afgivelse af personoplysninger en nødvendighed. Hvis du ikke afgiver personoplysninger, kan vi ikke besvare din anmodning.

Så længe det er nødvendigt for at imødekomme anmodningen. 

e) At gøre det muligt at sende dig markedsføringsmeddelelser (i elektronisk form) vedrørende vores produkter og tjenester, også købt eller registreret (via email, SMS, push-notifikationer og bannere på Meta-platforme på sociale medier og Google-platforme). Når vi laver markedsføring via disse platforme, kan vi også ekskludere dig (eller udelukke dig fra at modtage vores markedsføringsmeddelelser). Vi kan også gennemføre markedsundersøgelser.

 • Samtykke fra dig, jf. GDPR artikel 6, stk. 1, litra a. Afgivelse af personoplysninger til dette formål er valgfrit. Hvis du vælger ikke at samtykke, får dette absolut ingen konsekvenser for dig. Har du givet samtykke, kan du til enhver tid trække dit samtykke tilbage ved brug af den knap, som vil være vist nederst i hver markedsføringsmeddelelse fra os.
 • Hvis du giver samtykke på vores tyske kanaler, anvender vi den såkaldte "dobbelt opt-in"-procedure til markedsføring. Det betyder, at vi beder dig bekræfte dit ønske om at modtage markedsføring, efter at du har givet dit samtykke til at modtage markedsføring. 
 • Hvis der sendes markedsføringsmeddelelser til din mailadresse, som du har oplyst os i forbindelse med køb af et produkt eller en tjenesteydelse fra KitchenAid, og disse meddelelser vedrører produkter, der ligner dem, du har købt, så er retsgrundlaget KitchenAid's legitime interesse, jf. GDPR artikel 6, stk. 1, litra f, og Direktiv 2002/58/EF, artikel 13, stk. 2. Afgivelse af personoplysninger er nødvendigt til dette formål, som er vores legitime interesse i fortsat at kunne tilbyde dig lignende produkter og tjenesteydelser. Du kan til enhver tid gøre indsigelse mod den behandling, der foretages til dette formål, bl.a. ved brug af den knap, som vil være vist nederst i hver markedsføringsmeddelelse fra os.

Hvor vi har en legitim interesse, indtil du måtte gøre indsigelse mod behandling af dine personoplysninger til dette formål.

Hvor du har givet samtykke, indtil du måtte trække dette samtykke tilbage (medmindre dit samtykke i henhold til vejledning fra lokale tilsynsmyndigheder udløber tidligere).f) At gøre det muligt at indsamle og analysere din historik og dine interesser som forbruger (herunder tidligere køb, registrerede produkter, reparationshistorik, klager, anmeldelsesscorer, tilmelding til loyalitetsprogrammer, interaktioner med vores reklamer, herunder dem, der sendes via email, interesser, demografiske data, præferencer vist i vores præferencecenter) og/eller anvende Metas eller Googles overvågning af dine karakteristika, din adfærd og dine interesser som vist på Metas, hhv. Googles sociale medieplatforme (f.eks. sidebesøgende, alder, køn, primær by, interesser, købsintention) og for at oprette målgrupper i vores interne platform og på Meta Ireland Limited's og Googles sociale medieplatforme og for at kunne sende eller vise dig (eller udelukke dig fra at få vist) personlig markedsføringskommunikation. Til disse formål vil vi muligvis også kombinere personoplysninger, som vi har indsamlet, med personoplysninger indsamlet via sporingsteknologier (forudsat du har givet samtykke ad hoc, jf. nærmere nedenfor).

 • Samtykke fra dig, jf. GDPR artikel 6, stk. 1, litra a. Afgivelse af personoplysninger til dette formål er valgfrit. Hvis du vælger ikke at samtykke, får dette absolut ingen konsekvenser for dig. Har du givet samtykke, kan du til enhver tid trække samtykket tilbage via præferencecentret, som kan tilgås via den knap, som vil være vist nederst i hver markedsføringsmeddelelse.

Hvor du har givet samtykke, indtil du måtte trække dette samtykke tilbage (medmindre dit samtykke i henhold til vejledning fra lokale tilsynsmyndigheder udløber tidligere).


Oplysninger, der anvendes til dette formål, opbevares, så længe det er nødvendigt til formålets opfyldelse. 

g) At gøre det muligt at udføre analyser på tværs af de systemer, hvor vi opbevarer dine personoplysninger, for at udbygge, forbedre eller få yderligere indsigt i disse data og datasæt. Dette formål omfatter aktiviteter såsom udvikling og forbedring af vores applikationer, produkter og/eller tjenester og analysering af samme for derved at opnå en bedre forståelse af vores kunder med henblik på at tilbyde dem den mest relevante kommunikation, service og kundeoplevelse. Vi vil også muligvis kombinere disse data med data indsamlet via sporingsteknologier.


Personoplysninger, som vi bruger til dette formål, er blandt andet oplysninger om:


 • Produkter, du har købt eller registreret (tidspunktet for køb eller registrering, produktmodel, pris, sted for køb eller registrering (f.eks. om det er fra en forhandler eller gennem en e-handelsplatform))
 • Garantier eller reservedele, du har købt
 • Reparationshistorik i forbindelse med dine produkter eller reservedele
 • Eventuelle klager i forbindelse med dine produkter eller reservedele
 • Anmeldelser, du har givet 
 • tilmelding til loyalitetsprogrammer, 
 • Interaktioner med kommunikation fra os 
 • Levering og installationer, som du har modtaget fra os.

KitchenAid's eller en tredjeparts legitime interesse, jf. GDPR artikel 6, stk. 1, litra f, i at optimere og forbedre vores produkter og sikre fortsat effektiv markedsføring af dem. 


Indtil det formål, hvortil oplysningerne oprindeligt blev indsamlet, ikke længere eksisterer, og oplysningerne derfor slettes i overensstemmelse med de opbevaringsperioder, der er fastsat i dette afsnit 2. 

h) At gøre det muligt via mail eller SMS at sende dig spørgeskemaer om kundetilfredshed og evaluere, hvor tilfreds du er med det købte produkt eller de anvendte tjenester, for derved at kunne forbedre de produkter og tjenester, du bliver tilbudt (herunder af KitchenAid-leverandører). 

Spørgeskemaerne vil være anonyme, bortset fra spørgeskemaer vedrørende levering og installation eller feedback om din kundeserviceoplevelse, hvor du vil blive bedt om visse data (såsom dine kontaktoplysninger, så vores forbrugerservice kan ringe dig op, ordrenummer, leverandør og produktlinje), for at vi med henvisning til specifikke tjenester, produkter/produktlinjer kan vurdere kvaliteten af de tjenester, der leveres af KitchenAid-leverandører.

KitchenAid's eller en tredjeparts legitime interesse, jf. GDPR artikel 6, stk. 1, litra f, i fortsat at kunne forbedre vores produkter og sikre effektiv markedsføring af dem. 


Til dette formål er afgivelse af personoplysninger en nødvendighed. Du kan til enhver tid gøre indsigelse mod databehandling til dette formål.Indtil spørgeskemaet er sendt, eller i tilfælde af spørgeskemaer vedrørende levering og installation, indtil kvaliteten af den af leverandørerne ydede service er evalueret, eller - i alle tilfælde - indtil du måtte gøre indsigelse mod behandlingen af oplysningerne.

i) Hvis du anmoder om det, vil vi informere dig pr. mail, når et produkt på Websitet haves på lager igen, eller når prisen på et produkt falder, eller sende dig en sammenligningstabel mellem de produkter, du har valgt.

Dit samtykke, jf. GDPR artikel 6, stk. 1, litra a. 

Afgivelse af personoplysninger til dette formål er valgfrit. Hvis du ikke afgiver oplysningerne, kan vi imidlertid ikke imødekomme anmodningen. 

Så snart anmodningen er behandlet.

j) At give dig mulighed for at deltage i reklamekampagner, præmieudtrækninger og konkurrencer arrangeret af KitchenAid eller af tredjeparter på vegne af KitchenAid.

Alt efter kampagnen eller konkurrencen kan retsgrundlaget være opfyldelsen af en kontrakt, som Brugeren er part i, eller gennemførelse af foranstaltninger, der træffes på Brugerens anmodning forud for indgåelse af en kontrakt, jf. GDPR artikel 6, stk. 1, litra b - eller dit samtykke, jf. GDPR artikel 6, stk. 1, litra a.

Hvor der indsamles samtykke, er afgivelse af personoplysninger i dette tilfælde en nødvendighed. Hvis du ikke afgiver dine oplysninger, vil det ikke være muligt for dig at deltage i kampagnen.

Så længe kampagnen eller konkurrencen står på.

k) Optagelse og afspilning af telefonopkald, du foretager til forbruger-callcentret med henblik på intern uddannelse, dokumentation og kvalitetskontrol/sikring af den leverede service.

Afhængigt af land kan retsgrundlaget være dit samtykke, jf. GDPR artikel 6, stk. 1, litra a, eller KitchenAid's eller en tredjeparts legitime interesse, jf. GDPR artikel 6, stk. 1, litra f, med henblik på at forbedre vores dokumentation, kvalitetskontrol/sikring og sikre behørig håndtering af reklamationer, klager og krav.

Hvor der indsamles samtykke, er afgivelse af personoplysninger i dette tilfælde valgfrit. Hvis du ikke afgiver oplysninger, får dette absolut ingen konsekvenser for dig. 

Indtil evaluering af kvaliteten af tjenesten. 

l) At gøre det muligt at vise dig de køb, du har foretaget på Websitet som besøgende (og de dertil hørende købsoplysninger) på din personlige konto (hvis en sådan er oprettet).

Samtykke fra dig, jf. GDPR artikel 6, stk. 1, litra a. 

Afgivelse af personoplysninger til dette formål er valgfrit. Hvis du ikke afgiver oplysninger, får dette absolut ingen konsekvenser for dig. 

Indtil du sletter din konto.

m) At kunne tilbyde dig at købe garantiforlængelser (pr. telefon og på Websitet), hvis dit produkt ikke længere er dækket af garantien eller kun er dækket af den lovbestemte garanti.

KitchenAid's eller en tredjeparts legitime interesse, jf. GDPR artikel 6, stk. 1, litra f, i at kunne tilbyde forbrugerne en omfattende forbrugerserviceoplevelse. 

Til dette formål er afgivelse af personoplysninger en nødvendighed. Du kan til enhver tid gøre indsigelse mod databehandling til dette formål.

Dine data bliver ikke gemt, hvis du ikke køber garantien.

n) At kunne give dig den udvidede garanti, du har købt, herunder fuld teknisk undersøgelse, tilhørende telefonsupport, verifikation af dækningsperiode for det købte produkt, reparation og ombytning af produktet.

Opfyldelse af en kontrakt, som Brugeren er part i, eller gennemførelse af foranstaltninger, der træffes på Brugerens anmodning forud for indgåelse af en kontrakt, jf. GDPR artikel 6, stk. 1, litra b. 

Til dette formål er afgivelse af personoplysninger en nødvendighed. Hvis du ikke afgiver personoplysninger, kan vi ikke give dig den forlængede garanti.

Så længe garantien er i kraft og efter garantiens ophør, i det omfang det er tilladt i henhold til gældende lovgivning.

o) Ved hjælp af sporingsteknologier at kunne analysere trafikken på Websitet til brug for udarbejdelse af samlede og anonyme statistikker med henblik på at optimere de services og tjenester, der leveres via Websitet. Vi vil også kunne udføre analyser på tværs af de systemer, hvor vi opbevarer dine personoplysninger, for at udbygge, forbedre eller få yderligere indsigt i disse data og datasæt. Dette formål omfatter aktiviteter såsom udvikling og forbedring af vores applikationer, produkter og/eller tjenester og analysering af samme for derved at opnå en bedre forståelse af vores kunder med henblik på at tilbyde dem den mest relevante kommunikation, service og kundeoplevelse. Vi vil også muligvis kombinere disse data med data indsamlet fra dig. De personoplysninger, vi bruger til dette formål, er blandt andet vores kommunikation med dig (herunder åbning af emails/SMS'er, clicks og afmeldinger).

Dit samtykke til installering af sporingsteknologien (se Meddelelse om Cookies).

Afgivelse af personoplysninger til dette formål er valgfrit. Hvis du ikke afgiver oplysninger, får dette absolut ingen konsekvenser for dig. 

Indtil oplysningerne er anonymiseret, hvilket sker efter indsamlingen af oplysningerne, eller i alle tilfælde indtil samtykket måtte blive trukket tilbage.

p) Ved hjælp af sporingsteknologier at analysere din adfærd på Websitet, dine præferencer, interesser, købshistorik, browseroplevelser og interaktioner med vores reklamer (herunder dem, der sendes via email) med henblik på at oprette målgrupper og/eller tilpasse markedsføringskommunikation, der vises til dig eller til personer med samme interesser/karakteristika som dine (herunder på tredjepartswebsteder, f.eks. på Meta-platforme eller ved brug af Google-tjenester), samt til at forstå og forbedre effektiviteten af vores markedsføringsstrategi. Til det formål vil vi muligvis også bruge data, som indsamles af Meta eller Google, når du bruger deres platforme, til at vise dig skræddersyede reklamer. Hvor det sker, vil denne målretning og visning af relevant markedsføringskommunikation udelukkende være styret af Meta eller Google og baseret på de cookies, der bruges på de nævnte platforme. 

Vi vil også muligvis kombinere data, der indsamles via sporingsteknologier, med personoplysninger, som vi selv har indsamlet (f.eks. når du vælger at modtage markedsføringskommunikation, registrerer dig, køber eller registrerer et produkt på Websitet, eller når du logger ind eller besøger Facebook eller navigerer gennem Google-tjenester, f.eks. emailen).

Vi kan f.eks. bruge den pixel, som Facebook stiller til rådighed, til at forstå dine potentielle shoppinginteresser, der vises på Websitet. Eller vi kan bruge cookies til at verificere de produkter, du har lagt i din indkøbskurv, og sende dig markedsføringskommunikation med disse produkter.

Dit samtykke til installering af sporingsteknologien (se Meddelelse om Cookies). Afgivelse af personoplysninger til dette formål er valgfrit. Hvis du ikke afgiver oplysninger, får dette absolut ingen konsekvenser for dig. 

Indtil du måtte trække dit samtykke tilbage.

q) Hvis du er blevet omdirigeret til Websitet ved at klikke på en reklame for KitchenAid-produkter vist på et tredjepartswebsite (tilknyttede udgivere), vurderer vi ved hjælp af sporingsteknologier, om kildewebsitet tilhører en af Awin AG's tilknyttede udgivere eller lignende virksomheder, og om du har gennemført købet (såkaldt affiliate marketing).

Dit samtykke til installering af sporingsteknologien (se Meddelelse om Cookies).

Afgivelse af personoplysninger til dette formål er valgfrit. Hvis du vælger ikke at samtykke, får dette absolut ingen konsekvenser for dig. Og har du givet samtykke, kan du til enhver tid tilbagekalde det.

Indtil affiliate marketing-transaktionen er gennemført, eller i alle tilfælde indtil samtykket måtte blive trukket tilbage.

r) At kunne udføre aktiviteter, der er nødvendige for overdragelse af virksomheder og filialer, overtagelser, fusioner, spaltninger eller andre omdannelser og for gennemførelsen af sådanne transaktioner.

KitchenAid's, Whirlpool-koncernens eller tredjeparters legitime interesse, jf. GDPR artikel 6, stk. 1, litra f, i at udvikle og administrere vores virksomhed. 

Til dette formål er afgivelse af personoplysninger en nødvendighed. Du kan til enhver tid gøre indsigelse mod databehandling til dette formål.

Indtil den ekstraordinære transaktion er gennemført.

s) Til forebyggelse af svig og til ansvarsfastlæggelse i forbindelse med cyberkriminalitet.

KitchenAid's eller tredjeparters legitime interesse, jf. GDPR artikel 6, stk. 1, litra f, i at forhindre svig mod virksomheden begået af forbrugere, brugere og/eller tredjeparter og i at administrere netværks- og informationssikkerhed. 

Til dette formål er afgivelse af personoplysninger en nødvendighed. Du kan til enhver tid gøre indsigelse mod databehandling til dette formål.

Indtil forældelsesfristens udløb.

t) At beskytte KitchenAid's rettigheder såvel indenretligt som udenretligt.

KitchenAid's eller tredjeparters legitime interesse, jf. GDPR artikel 6, stk. 1, litra f, i at håndhæve civile krav eller forsvare sig mod krav. 

Til dette formål er afgivelse af personoplysninger en nødvendighed. Du kan til enhver tid gøre indsigelse mod databehandling til dette formål.

Så længe processen/retssagen står på og i overensstemmelse med gældende lovgivning.

u) At kunne opfylde KitchenAid's juridiske forpligtelser og besvare anmodninger fra kompetente myndigheder.

At kunne opfylde retlige forpligtelser, som KitchenAid måtte være underlagt, jf. GDPR artikel 6, stk. 1, litra c. 

Til dette formål er afgivelse af personoplysninger en nødvendighed. Hvis du ikke afgiver oplysninger, får dette absolut ingen konsekvenser for dig.

I den ved lov fastsatte eller af myndigheden krævede periode.

 

3. DATABEHANDLINGSPROCEDURER

Dine personoplysninger behandles med hjælp fra informationsteknologi og/eller papir og er beskyttet af passende sikkerhedsforanstaltninger, der er egnede til at sikre deres hemmeligholdelse og sikkerhed. KitchenAid træffer herunder passende administrative, tekniske, personlige og fysiske foranstaltninger, alle med henblik på at beskytte personoplysninger mod tab, tyveri og uautoriseret brug, videregivelse eller ændring af personoplysningerne.

 

4. VIDEREGIVELSE

Dine personoplysninger vil blive behandlet af KitchenAid-medarbejdere, som er blevet uddannet og autoriseret til at behandle personoplysninger i overensstemmelse med bestemmelserne i GDPR.

Dine oplysninger kan også blive delt med følgende modtagere (bemærk, at ikke alle de anførte tredjeparter vil modtage oplysningerne):

 1. selskaber inden for Whirlpool-koncernen både i og uden for Det Forenede Kongerige (UK) og Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS), der handler som selvstændige dataansvarlige;
 2. tjenesteudbydere både i og uden for UK og EØ, eksempelvis leverandører af it-tjenester (f.eks. email- og cloud-udbydere) og eksperter inden for systemadministration og it-vedligeholdelse, distributører af vores produkter, leverandører af logistik- og leveringstjenester for vores produkter, leverandører af tekniske hjælpetjenester, reparation og vedligeholdelse af vores produkter, callcenteroperatører og kundeserviceudbydere, agenturer og udbydere af tjenester til digital markedsføring og reklame for vores produkter (f.eks. Meta Platforms Ireland Limited), leverandører af anmeldelses- og vurderingstjenester, leverandører af cookies, sporingsteknologier og web-/email-analysetjenester (f.eks. Google Analytics, der tilbydes af Google LLC.). Disse enheder arbejder på vore vegne som databehandlere, hhv. uafhængige dataansvarlige; 
 3. udbydere af elektroniske betalingstjenester til at håndtere betalinger i forbindelse med dine ordrer. KitchenAid behandler ikke selv bank- eller finansielle oplysninger (herunder kreditkortoplysninger) fra Brugerne. Disse udbydere af elektroniske betalingstjenester behandler i den forbindelse dine personoplysninger som uafhængige dataansvarlige i overensstemmelse med GDPR (og anden gældende lokal lovgivning) og de relevante privatlivspolitikker. KitchenAid er ikke ansvarlig for eventuelle tab eller skader (herunder som følge af eventuelle overtrædelser af GDPR eller anden gældende databeskyttelseslovgivning) som følge af sådanne tredjeparters behandling af Brugeres bank- eller finansielle oplysninger (herunder kreditkortdata);
 4. Nayan NV, som driver KitchenAid-netbutikken og er sælger af de varer, der sælges på dette Website, og som har kontor på adressen Pittemsestraat 58D, 8850 Ardooie, Belgien. Nayan er modtager af dine oplysninger i forbindelse med den kontrakt, der indgås med dig, når du køber en vare fra dette Website eller en udvidet garanti; 
 5. uafhængige myndigheder, retshåndhævende myndigheder og/eller retsvæsen og administrative myndigheder til deres institutionelle formål som foreskrevet i lovgivningen;
 6. tredjeparter, der måtte være involveret i ekstraordinære virksomhedstransaktioner såsom fusion eller salg af en forretningsenhed, herunder sådanne tredjeparters rådgivere i forbindelse med disse transaktioner;
 7. enheder, der leverer specifik juridisk, finansiel eller skattemæssig rådgivning;
 8. Med henblik på analyse indeholder mails fra os med nyhedsbreve en såkaldt "sporingspixel" fra virksomheden Salesforce.com Inc., som opretter forbindelse til Salesforce's servere, når mailen åbnes. På denne måde kan det fastslås, om mailen er blevet åbnet.

  Modtagere af data til brug for remarketing, sociale medier og affiliate marketing: 

 9. Meta Platforms Ireland Limited ("Meta Ireland"), fra hvem KitchenAid modtager en tjeneste til oprettelse af målgrupper samt en sporingsteknologi (pixel), som gør det muligt på det sociale netværk at vise skræddersyede reklamer eller webformularer, hvorigennem brugerne kan abonnere på markedsføringsmeddelelser fra KitchenAid. Via tjenesten Custom Audience sender KitchenAid dine kontaktoplysninger til Meta med henblik på at definere en gruppe af forbrugere, der på den sociale platform skal modtage målrettet markedsføringskommunikation: I den forbindelse er KitchenAid dataansvarlig, og Meta er databehandler på vore vegne. Databehandleraftale er indgået. Pixelen (kaldet Facebook-pixel) sporer din adfærd og dine interesser på Websitet, sender dem til Meta Ireland og viser dig, også ved at kombinere de oplysninger, de allerede har om dig, interessebaserede reklamer for KitchenAid-produkter (kendt som Website Custom Audience) eller webformularer til at abonnere på markedsføringsmeddelelser fra  KitchenAid (også kaldet Lead Ads) til dig eller til brugere af Meta Ireland, som har samme eller lignende karakteristika/interesser som dig (også kaldet Lookalike Audience). I forhold til den behandling, der udføres af os og Meta Ireland i fællesskab for at kunne vise dig de ovenfor omtalte annoncer eller webformularer, er vi og Meta Ireland fælles dataansvarlige og har i den forbindelse indgået en aftale om fælles dataansvar, som fastlægger vores ansvar for overholdelsen af GDPR (tilgængelig på følgende adresse link). I henhold til førnævnte aftale er KitchenAid ansvarlig for at give dig de oplysninger, der er omtalt i GDPR artikel 13 og 14, og Meta Ireland er ansvarlig for at besvare anmodninger fra dig om udøvelse af de rettigheder, du har i medfør af GDPR artikel 15-20, angående de personoplysninger, som Meta Ireland opbevarer i forlængelse af behandlingen. I alle tilfælde kan du rette eventuelle anmodninger om oplysninger eller udøve dine rettigheder i forhold til den databehandling, der foretages under fælles dataansvar, til begge de fælles dataansvarlige. KitchenAid og Meta Ireland handler som uafhængige dataansvarlige i forbindelse med behandlingen af de personoplysninger, som du afgiver via den webformular, igennem hvilken du abonnerer på markedsføringsmeddelelser (Lead Ads-tjenesten). Herudover anvender KitchenAid Meta Ads Manager-tjenesten fra Meta Ireland, hvorigennem vi sender målrettet markedsføringskommunikation på Meta's sociale medieplatforme på grundlag af udvalgte kriterier, som Meta Ireland stiller til rådighed. Vi har ikke adgang til identiteten af eller andre oplysninger om de Meta-brugere, som markedsføringskommunikationen vises til. Kontaktoplysninger på Meta Ireland og dette selskabs Databeskyttelsesrådgiver samt yderligere oplysninger om, hvordan Meta Ireland behandler dine personoplysninger (herunder retsgrundlaget herfor og hvordan du udøver dine rettigheder i forhold til Meta Ireland), kan findes på https://www.facebook.com/about/privacy.
 10. Google LLC. (eller dettes datterselskaber), der som en del af Google Ads-tjenesterne leverer sporingsteknologier til KitchenAid, hvorigennem Google LLC. viser skræddersyede annoncer eller webformularer, igennem hvilke man kan abonnere på markedsføringsmeddelelser fra KitchenAid. Disse sporingsteknologier (remarketing-pixel og Google Analytics integreret med Google Ads) sporer din adfærd og dine interesser på Websitet og overfører de relevante oplysninger til Google LLC. Google LLC. kan, også ved kombination med oplysninger, som Google LLC. allerede måtte have om dig, vise dig annoncer for KitchenAid-produkter, der er tilpasset dine interesser (også kaldet Remarketing), eller webformularer, hvor du kan abonnere på markedsføringsmeddelelser fra KitchenAid (også kaldet Lead Form), til dig eller til brugere af Google LLC. med egenskaber og/eller interesser, der ligner dine. I forhold til den ovenfor beskrevne behandling (herunder behandlingen af eventuelle personoplysninger, du måtte afgive igennem webformularer (Lead Form-tjeneste)) er KitchenAid og Google LLC. selvstændige dataansvarlige. Kontaktoplysninger på Google LLC og dette selskabs Databeskyttelsesrådgiver samt yderligere oplysninger om, hvordan Google LLC behandler dine personoplysninger, kan findes på https://policies.google.com/privacy.
 11. Vores Website bruger remarketingfunktionen "Bing Ads" fra Microsoft Corporation One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399, USA ("Microsoft Advertising"). Med henblik på beregning af konverteringsannoncer vil Microsoft Advertising placere en cookie på din computer, hvis du har besøgt vores Website via en Microsoft Bing-annonce. På denne måde kan Microsoft Advertising og vi se, at nogen har klikket på en annonce, er blevet omdirigeret til vores Website og er landet på en på forhånd fastlagt målside (konverteringsside). Vi får kun underretning om det samlede antal brugere, der klikkede på en Bing-annonce og derefter blev omdirigeret til konverteringssiden. Hvis du ikke ønsker, at oplysninger om din adfærd skal bruges af Microsoft, kan du afvise cookies. Du kan også forhindre indsamling af data genereret af den pågældende cookie om din brug af Websitet samt Microsofts behandling af disse data ved at følge linket nedenfor: http://choice.microsoft.com/opt-out  og gøre indsigelse. Du kan få flere oplysninger om databeskyttelse og de cookies, der anvendes af Microsoft og Bing Ads, på Microsofts website her: https://privacy.microsoft.com/privacystatement. Til brug for remarketing-tjenester indsamler og gemmer vores Website data med Bing Ads-teknologier, hvorfra der oprettes brugsprofiler ved hjælp af pseudonymer. Dette er en tjeneste, der leveres af Microsoft Advertising. Denne tjeneste gør det muligt for os at spore brugernes aktiviteter på vores Website, hvis de er kommet til Websitet via annoncer fra Bing Ads. Kommer du til vores Website via en sådan annonce, vil der blive placeret en cookie på din computer. Et Bing UET-tag er integreret på vores Website. Det er en kode, der sammen med cookien gemmer oplysninger om bl.a. den tid, der er brugt på Websitet, hvilke dele af Websitet der er blevet besøgt, og via hvilken annonce brugerne er kommet til Websitet. Du kan forhindre indsamling af data genereret af denne cookie om din brug af Websitet samt behandlingen af disse data ved at deaktivere cookies.
 12. Vores Website bruger en pixel (Pinterest-tag) fra Pinterest Europe Ltd. (Palmerston House, 2nd Floor, Fenian Street, Dublin 2, Ireland ("Pinterest"). Via denne pixel kan oplysninger om din adfærd indsamles, gemmes og analyseres i pseudonymiseret form. Oplysningerne kan kobles til dig ved hjælp af yderligere oplysninger, som Pinterest har gemt om brugeren, f.eks. som følge af ejerskab af en konto på det sociale netværk "Pinterest". Pinterest bruger en algoritme til at analysere adfærd og er derefter i stand til at vise skræddersyede produktanbefalinger i personlige bannerreklamer på brugerens Pinterest-konto. Pinterest kan også kombinere de oplysninger, der indsamles via pixelen, med andre oplysninger, som Pinterest måtte have indsamlet via andre websites og/eller i forbindelse med brugen af det sociale netværk Pinterest, og dermed oprette pseudonymiserede brugsprofiler. Til brug for remarketing-tjenester bruger vores Website konverteringssporingsteknologien "Pinterest Tag" fra Pinterest. Hvis du er kommet til vores Website fra en pin på Pinterest, placerer vi en cookie på din computer, som interagerer med et ligeledes implementeret "tag" i form af en JavaScript-kode fra Pinterest. Er brugeren omdirigeret til vores Website fra en pin på Pinterest, registrerer Pinterest-tagget visse brugerhandlinger, som vi har defineret på forhånd, som så kan spores (f.eks. gennemførte transaktioner, leads, søgninger på Websitet, opkald til produktsider). Som følge heraf behandler vi dine personoplysninger som fælles dataansvarlige. For at sikre dine rettigheder, og i overensstemmelse med kravene i GDPR, har vi indgået en aftale, der fastsætter regler for behandlingen af dine personoplysninger. Nærmere oplysninger herom kan findes i tillægget om fælles dataansvar (Joint Controller Addendum) mellem Pinterest og os. Du kan finde teksten til denne kontrakt her. Det er Pinterest, du vil skulle kontakte angående dine rettigheder omkring f.eks. indsigt i eller sletning af oplysninger. Vi har i fællesskab aftalt, hvordan vi vil sikre dine rettigheder, og yderligere specificeret, hvilke forpligtelser hver part skal opfylde for at overholde forpligtelserne i GDPR. Dette vedrører især udøvelsen af de registreredes rettigheder og opfyldelsen af oplysningspligten i henhold til DSGVO artikel 13 og 14. Du kan rette henvendelse til hver enkelt af de involverede virksomheder angående behandlingen af dine data og udøve dine rettigheder. For nærmere oplysninger om Pinterest's databehandling kan du kontakte Pinterest Europe Limited, adresse 2nd Floor, Palmerston House, Fenian Street, Dublin 2, Irland; privatlivspolitik: https://policy.pinterest.com/privacy-policy.
 13. Awin AG, som leverer sporingsteknologi til KitchenAid som led i affiliate marketing-aktiviteter. Tilknyttede udgivere lægger reklamer fra KitchenAid på deres websites, og når du klikker på dem, bliver du omdirigeret til vores Website, som ved hjælp af sporingsteknologi leveret af Awin AG ser, om det oprindelige website tilhører en tilknyttet udgiver, og registrerer, om du foretager et køb. I forhold til den behandling, som KitchenAid og Awin AG udfører i fællesskab, er KitchenAid og Awin AG fælles dataansvarlige og har i den forbindelse indgået en aftale om fælles dataansvar, der fastlægger vores respektive ansvar for overholdelse af vores forpligtelser i henhold til GDPR (det væsentlige indhold af denne aftale kan rekvireres ved at sende en mail til data_protection_emea@whirlpool.com). Har du spørgsmål om – eller ønsker du at udøve dine rettigheder i forhold til – den databehandling, der udføres i fællesskab, kan du rette henvendelse til begge de fælles dataansvarlige. Kontaktoplysninger på Awin AG og dette selskabs Databeskyttelsesrådgiver samt yderligere oplysninger om, hvordan Awin AG behandler dine personoplysninger, kan findes på https://www.awin.com/privacy.

 

En udtømmende liste over KitchenAid's databehandlere kan rekvireres ved at sende en mail til data_protection_emea@whirlpool.com. 

 

5. OVERFØRSEL AF DATA TIL LANDE UDEN FOR DET FORENEDE KONGERIGE (UK) OG EØS

Vi kan overføre dine personoplysninger til et land uden for Det Forenede Kongerige (UK) eller EØS. Enhver sådan overførsel (uanset om den sker inden for eller uden for Whirlpool-koncernen) vil ske i overensstemmelse med GDPR:

 1. når EU-Kommissionen (eller evt. England Department of Media Culture and Sport) har truffet en afgørelse i henhold til GDPR artikel 45 om tilstrækkeligheden af beskyttelsesniveauet i det land, som personoplysningerne overføres til, eller
 2. når Whirlpool-koncernselskabet, der overfører dine personoplysninger, har ydet eller modtaget tilstrækkelige garantier i henhold til GDPR artikel 46-48, herunder f.eks. når modtageren har underskrevet de af EU-Kommissionen udarbejdede standardkontraktbestemmelser, eller - såfremt den engelske version af GDPR finder anvendelse - den internationale dataoverførselsaftale eller det internationale dataoverførselstillæg, der er udarbejdet af UK Information Commissioner's Office. Enhver overførsel i henhold til GDPR artikel 46-48 vil under alle omstændigheder blive fulgt op af kontraktmæssige, organisatoriske og tekniske foranstaltninger, hvis det er nødvendigt for at sikre, at dine personoplysninger i al væsentlighed nyder samme beskyttelse som i Det Forenede Kongerige (UK) eller EU.

Du kan til enhver tid anmode om at modtage kopi af de gældende garantier ved at sende en mail til data_protection_emea@whirlpool.com.

 

6. MINDREÅRIGE (UNDER 18 ÅR)

KitchenAid's Website og Apps er ikke rettet mod personer under 18 år, ligesom KitchenAid ikke bevidst indsamler personoplysninger fra personer under 18 år.

 

7. DEN REGISTREREDES RETTIGHEDER

Du kan til enhver tid og uden beregning udøve følgende rettigheder:

Navn

Beskrivelse

1) Ret til at blive informeret 

(GDPR artikel 13 og 14) 

Ret til at blive informeret om formålet med behandlingen, og måden hvorpå den er sket.

2) Ret til indsigt (GDPR artikel 15)

Ret til at få adgang til dine personoplysninger. Denne rettighed gør det muligt for dig at få bekræftet, om om vi behandler dine personoplysninger og i givet fald få adgang til og modtage en kopi af disse.

3) Ret til berigtigelse (GDPR artikel 16)

Ret til at anmode om opdatering eller berigtigelse af dine personoplysninger. Denne rettighed gør det muligt for dig at få ufuldstændige eller urigtige oplysninger berigtiget, selv om vi eventuelt vil skulle kontrollere rigtigheden af de nye oplysninger.

4) Ret til at blive glemt 

(GDPR artikel 17)

Ret til at anmode om sletning af dine personoplysninger. Denne rettighed gør det muligt for dig at bede os slette eller fjerne dine personoplysninger, hvis betingelserne i GDPR artikel 17 opfyldt. 

5) Ret til begrænsning af behandlingen 

(GDPR artikel 18)

Ret til at begrænse behandlingen af dine personoplysninger. Denne rettighed gør det muligt for dig at bede os begrænse behandlingen af dine personoplysninger i de i GDPR artikel 18 nævnte tilfælde.

6) Ret til at trække dit samtykke tilbage 

(GDPR artikel 7)

Hvis behandlingen er baseret på dit frivillige samtykke, kan du til enhver tid trække dette samtykke tilbage. Tilbagetrækning af samtykke berører ikke lovligheden af den behandling, der er baseret på samtykke inden tilbagetrækningen.

7) Ret til dataportabilitet
(GDPR artikel 20)

Ret til dataportabilitet Denne rettighed gør det muligt for dig at bede os udlevere din personoplysninger til dig eller til en anden part. Vi udleverer dine personoplysninger til dig eller til den anviste tredjemand i et struktureret, almindeligt anvendt og elektronisk læsbart format. Du kan udnytte denne rettighed, hvis behandlingen er baseret på dit samtykke eller er nødvendig for opfyldelse af en kontrakt, som du har indgået (eller for gennemførelse af foranstaltninger, der træffes på din anmodning forud for kontraktens indgåelse) og foretages automatisk. Du vil ikke kunne udnytte denne rettighed, hvis den strider mod andres rettigheder og frihedsrettigheder. 

8) Ret til at indgive klage 

(GDPR artikel 77 og 79)

Ret til at indgive klage til den nationale databeskyttelsesmyndighed i den medlemsstat, hvor du bor eller arbejder, eller hvor du mener, at der er sket en overtrædelse af GDPR, eller til den judicielle myndighed.

9) For personer i Frankrig: 

"Post-mortem-retten" (artikel 84 - 86 den franske lov nr. 78-17 af 6 januar 1978 vedrørende databehandling, registre og frihedsrettigheder med senere ændringer)

Denne rettighed gør det muligt for dig at give instrukser vedrørende opbevaring, sletning og videregivelse af dine personoplysninger efter din død på de betingelser, der fremgår af art. 85 i den franske lov nr. 78-17 af 6. januar 1978 vedrørende databehandling, registre og frihedsrettigheder med senere ændringer. I henhold til disse bestemmelser kan du give os instrukser om, hvordan dine personoplysninger skal behandles i forbindelse med visse behandlingsaktiviteter efter din død. Du kan til enhver tid ændre eller trække din instrukser tilbage. Overholdelse af instrukserne berører ikke de bestemmelser, der gælder for offentlige arkiver indeholdende personoplysninger.

   

10) Ret til at gøre indsigelse

 (GDPR artikel 21)

Retten til at gøre indsigelse mod behandlingen af dine personoplysninger, hvis behandlingen er baseret på KitchenAid's (eller tredjemands) legitime interesse, og hvis du i lyset af din særlige situation ønsker at gøre indsigelse mod behandlingen, fordi du mener, at den påvirker dine grundlæggende rettigheder og frihedsrettigheder. I nogle tilfælde har vi ret til at fortsætte behandlingen af dine oplysninger, hvis vi kan påvise vægtige legitime grunde, som går forud for dine rettigheder og frihedsrettigheder, eller hvis behandlingen er nødvendig for, at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares. Hvis du gør indsigelse mod behandlingen af dine oplysninger til markedsføringsformål, må vi dog under ingen omstændigheder fortsætte behandlingen til sådanne formål.

 

Hvis du ønsker at udnytte ovennævnte rettigheder, eller hvis du har spørgsmål vedrørende dine personoplysninger, kan du kontakte os:

 • ved at udfylde kontaktformularen (hvis en sådan findes),
 • ved at sende en mail til data_protection_emea@whirlpool.com,
 • ved at sende et brev med almindelig post til KitchenAid's adresse som anført ovenfor og tilføje "Att.: Databeskyttelsesrådgiver".

Hvis du har betænkeligheder med hensyn til databeskyttelse eller databrug, som vi ikke har taget hånd om på tilfredsstillende vis, kan du også (uden beregning) kontakte vores eksterne partner i USA, der bistår os med tvistbilæggelse, på https://feedback-form.truste.com/watchdog/request.

 

9. ÆNDRINGER OG OPDATERINGER

Denne Privatlivspolitik opdateres løbende. Du modtager besked om alle væsentlige ændringer pr. e-mail til din senest oplyste e-mailadresse, inden ændringerne træder i kraft. 

Denne Privatlivspolitik gælder pr. 23/05/2023.

 

TRUSTe