i

Privatlivsserklæring

Vi er glade for, at du har vist interesse for vores firma og produkter. Whirlpool-koncernen (som defineret nedenfor) tager dine rettigheder til beskyttelse af personlige oplysninger meget alvorligt, og vi er forpligtet til at forbedre din kundeoplevelse i overensstemmelse med al gældende lovgivning om databeskyttelse. Herunder finder du vores Privatlivserklæring, som forklarer, hvordan vi behandler dine personlige oplysninger.

 
I lyset af ovenstående har Whirlpool Nordic A/S., et selskab med hjemmel i dansk lovgivning, en del af Whirlpool-koncernen ("Whirlpool Group"), der har hovedsæde i Herstedøstervej 27-29, Bygning A, 1. sal - 2620 Albertslund ("Whirlpool", "os" eller "vi") i sin egenskab af dataansvarlig til hensigt at forsyne enkeltpersoner, herunder men ikke kun begrænset til brugerne ("brugere" "du" eller "I") af denne hjemmeside ("Hjemmeside") med oplysninger om metoderne til indsamling og behandling af personoplysninger i overensstemmelse med den europæiske Databeskyttelsesforordning nr. 679/2016 ("Forordning") og andre gældende lokale love og forordninger.

        

INFORMATIONER VI INDSAMLER

      

Vi indsamler (1) personlige oplysninger, som du frivilligt har delt med os, (2) oplysninger omhandlende din aktivitet på Hjemmesiden og (3) oplysninger skaffet eller indsamlet gennem andre kilder.

Vi indsamler ikke særlige kategorier af personoplysninger vedrørende dig (fx sundheds- eller retslige data).

For yderligere information, klik her

HVORDAN BRUGER VI DINE OPLYSNINGER

 

Vi anvender dine personlige oplysninger til at levere de ønskede tjenester til dig, inklusive, men ikke begrænset til, så du kan navigere på Hjemmesiden, svare på anmodninger og interagere med vores tjenester.

Kun med dit samtykke kan vi også behandle dine personlige oplysninger til at sende dig skræddersyet markedsføringskommunikation, herunder tilbud og rabatter fra os og fra vores betroede partnere.

For yderligere information, klik her

PÅ HVILKEN BAGGRUND BRUGER VI DINE OPLYSNINGER

 

Vi bruger dine oplysninger for at gøre det muligt for dig at navigere på Hjemmesiden og gøre brug af de relevante tjenester.

Dine personlige data indsamles også for at overholde lovmæssige forpligtelser eller for at beskytte Whirlpools legitime interesser.

Uden visse data, kan der være tjenester, vi ikke kan tilbyde dig eller ikke kan give dig adgang til Hjemmesiden, alt efter omstændighederne.

For yderligere information, klik her

I HVOR LANG TID OPBEVARER VI DINE OPLYSNINGER

 

Vi bruger dine personlige oplysninger i den periode, der er strengt nødvendig for at nå de tilsigtede formål.

For yderligere information, klik her

HVAD GØR VI FOR AT BESKYTTE DINE OPLYSNINGER

 

Dine oplysningers sikkerhed er en prioritet for os. Til dette formål har vi implementeret tilstrækkelige administrative, tekniske og fysiske foranstaltninger til beskyttelse af dine personlige oplysninger mod tab, tyveri og uautoriseret brug, offentliggørelse af ændring.

For yderligere information, klik her

HVEM DELER VI DINE OPLYSNINGER MED

 

Vi kan dele dine oplysninger med (1) tjenesteudbydere, (2) vores tilknyttede virksomheder og (3) offentlige myndigheder, når dette er tilladt i henhold til gældende love.

Med dit samtykke kan vi også dele dine personlige oplysninger med vores betroede partnere til deres markedsføringsformål.

For yderligere information, klik her

OVERFØRSLER AF DINE OPLYSNINGER UDEN FOR EØS

 

Dine oplysninger kan overføres til andre lande uden for Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS). Under alle omstændigheder sørger vi altid for at implementere passende og egnede sikkerhedsforanstaltninger, der er i overensstemmelse med forordningen.

For yderligere information, klik her

DINE RETTIGHEDER

 

Du har blandt andet retten til at få adgang til, integrere, opdatere, ændre og slette dine personlige oplysninger.

For yderligere information, klik her

KONTAKT OS

 

Du kan kontakte os ved at sende en mail til data_protection_emea@whirlpool.com. Vi kan til enhver tid ændre eller opdatere denne Privatlivserklæring i overensstemmelse med  gældende love.

 

1. TYPE AF PERSONOPLYSNINGER, DER BEHANDLES

Whirlpool behandler følgende kategorier af oplysninger: Du kan kontakte os ved hjælp af vores kontakt os-formular. Vi kan til enhver tid ændre eller opdatere denne Privatlivserklæring for at overholde gældende regler.

a.

 

Oplysninger om dig

 

        

Whirlpool behandler personlige oplysninger om dig indsamlet eller leveret gennem en række kilder, herunder, men ikke begrænset til, personlige oplysninger, som du direkte har leveret ved åbningen af en konto og/eller registrering af det købte produkt, samt når du søger hjælp, informationer, assistance og køber Whirlpool-produkter i netbutikken, f.eks. navn, efternavn, bopæl, mail, telefonnummer.

Sådanne data behandles kun i det omfang, det er nødvendigt til at forfølge de formål, der er angivet i denne Privatlivserklæring. Whirlpool er forpligtet til at holde personoplysningerne anonyme og fjerne sådanne oplysninger, hvor vi ikke behøver at behandle personoplysninger i identificerbar form til databehandlingsformål.

b.

 

Browseroplysninger

  

Hjemmesiden indsamler personlige oplysninger fra brugerne af tekniske og funktionsmæssige grunde. Sådanne oplysninger indsamles ikke med det formål at identificere brugeren, men kan dog medføre identifikation af samme, hvis oplysningerne f.eks. skal sammenlignes med andre data, som tredjemand besidder. En sådan kategori af oplysninger omfatter IP-adressen og domænenavnet på brugerens computer, URI-adresserne (Uniform Resource Identifier) ​​for de ønskede ressourcer, tidspunktet for anmodningen, metoden, der blev brugt til at sende anmodningen til serveren, størrelsen af filen modtaget som svar, den numeriske kode relateret til svarstatus fra serveren og andre parametre relateret til operativsystemet, der bruges af brugerens enhed. Sådanne oplysninger bruges kun til at indsamle anonyme statistiske oplysninger om brugen af ​​Hjemmesiden og til at kontrollere dens korrekte funktion, og den bevares i overensstemmelse med vores krav til registreringskrav. Sådanne data kan bruges til at fastslå ansvaret i tilfælde af mulig computerrelateret kriminalitet mod Hjemmesiden. Vi kan også indsamle personlige data på vores Hjemmeside ved hjælp af forskellige kategorier af cookies. For mere information om cookies, besøg vores Cookie-erklæring

 

2. FORMÅL MED BEHANDLINGEN

Hvor det er relevant, behandler vi dine personlige oplysninger, som vi har indsamlet eller er blevet forsynet med, til følgende formål:

a.

  

give dig mulighed for at registrere dig på Hjemmesiden ved at åbne en personlig konto, registrere et produkt på Hjemmesiden og købe et produkt på Hjemmesiden;

b.

 

færdiggørelse af køb af produktet på nettet og levering af yderligere tjenester (eftersalgsservice, forebyggelse af svig, håndtering af tilbagelevering);

c.

 

sørge for levering af vore produkter på din adresse og opfylde dine ønskede serviceydelser;

d.

 

sørge for reparation af dit produkt;

e.

 

håndtering af dine tilsendte anmodninger om oplysninger, herunder håndtering af klager og kommunikationer modtaget via vores interaktive chattjeneste;

f.

 

deltagelse i en rabatkampagne/konkurrence;

g.

 

overholde lovbestemmelser og regler og håndhæve vores egne rettigheder over for domstolene;

h.

 

med dit samtykke, og uden at det berører Whirlpools legitime interesser, at sende dig skræddersyet markedsføringskommunikation relateret til vore produkter og tjenester ad elektronisk vej (herunder mail, SMS, MMS, meddelelser på sociale medier, mobilapplikationer);

i.

 

kontakte dig med markedsføringsformål, med mindre du har fravalgt det, telefonisk (ikke-automatiseret) og via brevforsendelser;

j.

 

med henblik på at sende dig kundeservicekommunikation vedrørende produkter registreret af dig eller som du har vist interesse for og til at udføre kundetilfredshedsundersøgelser;

k.

 

med dit samtykke at dele dine personlige oplysninger til skræddersyet markedsføringskommunikation med vores udvalgte betroede partnere, som angivet i afsnit 6 nedenfor; og

l.

 

udføre aktiviteter, der er nyttige til overførsel af forretning og forretningsbrancher, overtagelser, fusioner, opsplitninger eller andre ændringer og til udførelse af sådanne transaktioner.

      

3. RETSGRUNDLAG FOR BEHANDLINGEN

a.

  

Levering af personoplysninger til formålene i § 2, stk. a), b), c), d), e) og f) er nødvendig til det formål oplysningerne blev leveret eller delt med os til, hvilket omfatter, men er ikke begrænset til, registrering på Hjemmesiden, køb af produkter via internettet og brug af supplerende specifikke tjenester samt deltagelse i reklamefremstød og konkurrencer.

b.

 

Levering af personoplysninger til formål i henhold til § 2, stk. g) er obligatorisk, da det er et krav i gældende lovgivning;

c.

 

Levering af personoplysninger til formål i henhold til § 2, stk. h) og k) er valgfri. Uden dit samtykke vil Whirlpool, selskaberne som er en del af Whirlpool-koncernen og/eller betroede partnere, ikke kunne sende dig skræddersyet markedføringskommunikation via automatiserede kanaler. Under alle omstændigheder vil vi ved ophævelsen af brugernes samtykke ikke længere behandle personoplysningerne i henhold til stk. h) og k) ovenfor. Vores forventning er, at samtykke til at modtage markedsføringskommunikation og datadeling (hvor det er relevant) er givet af den dataregistrerede person, hvis personoplysninger er blevet leveret;

d.

 

Levering af personoplysninger til formål i henhold til § 2, stk. i), j) og l) er nødvendig for at forfølge Whirlpools og Whirlpool-koncernens legitime interesser, som vil blive afbalanceret med dine interesser på passende vis.

Vi kan også, i overensstemmelse med gældende databeskyttelseslovgivning, anvende dine elektroniske kontaktoplysninger (mail, telefonnummer), som vi indhentede i forbindelse med et salg af et produkt eller en serviceydelse, til at sende dig skræddersyede markedsføringskommunikationer relateret til lignende produkter eller tjenester. I et sådant tilfælde kan du modsætte dig denne brug af dine elektroniske kontaktoplysninger ved at klikke på linket ”Afmeld” nederst i mailen/SMS hver gang en skræddersyet markedsføringskommunikations udsendes; eller i overensstemmelse med nedenstående § 9 i denne Privatlivsserklæring.

        

4. OPBEVARING AF OPLYSNINGER

Whirlpool behandler personoplysningerne så længe det er nødvendigt for at opnå de tilsigtede formål i henhold til § 2 ovenfor. Under alle omstændigheder gælder følgende opbevaringssperioder:

a.

  

de indsamlede data i henhold til § 2, stk. a), b) og c), d), e) og f) bevares i den periode, det er strengt nødvendigt for at reagere på de dataregistreredes anmodninger og overholde gældende love og bestemmelser;

b.

 

de indsamlede data i henhold til § 2, stk. g) vil blive bevaret i den periode, der er obligatorisk foreskrevet af gældende lovbestemmelser (fx til skatteformål);

c.

 

de indsamlede data i henhold til § 2, stk. h) og k) bevares i den maksimale dataopbevaringsperiode fastsat i gældende lovbestemmelser; og

d.

 

de indsamlede data i henhold til § 2, stk. i), j) og l) bevares i den periode, der er strengt nødvendig for at kunne udøve Whirlpools legitime interesser.

Vær opmærksom på, at datalagringsperioder kan variere afhængigt af gældende lokal lovgivning.

           

5. DATABEHANDLINGSPROCEDURER

Dine personoplysninger behandles ved hjælp af informationsteknologi og/eller i papirform og er beskyttet af passende sikkerhedsanordninger, der er egnede til at sikre fortroligheden og sikkerheden af personoplysningerne. Specielt tager Whirlpool passende administrative, tekniske, personlige og fysiske foranstaltninger til beskyttelse af personoplysningerne mod ethvert tab, tyveri samt uautoriseret brug, offentliggørelse eller ændring af personoplysningerne.

           

6. KOMMUNIKATION AF OPLYSNINGER

Vi deler dine personlige oplysninger med vore betroede partnere, såsom vores udvidede garantiudbydere, der kun har til hensigt at bruge informationerne til direkte markedsføring, når vi specifikt har informeret dig, og du har givet os specifikt samtykke til at gøre dette.

 

Vi kan dele dine personlige oplysninger med:

a.

  

selskaber i Whirlpool-koncernen, der er beliggende i EØS-lande og uden for EØS, som agerer autonome kontrollanter;

b.

 

vores omhyggeligt udvalgte tredjepartsleverandører beliggende i EØS og uden for EØS, såsom operatører af callcentre, afskibere, leverandører af tjenester eller teknikere, der er tildelt assistanceopgaver og andre leverandører, der arbejder på vores vegne i rollen som behørigt udpegede dataprocessorer til de formål, der er beskrevet i denne Erklæring; andre tredjeparter som led i en virksomhedstransaktion som fusion eller salg af aktiver.

I de ovennævnte tilfælde skal disse virksomheder overholde vores databeskyttelses- og sikkerhedskrav og må ikke bruge personlige oplysninger, som de modtager fra os til andre formål.

 

Skulle der ske en overførsel uden for EØS-lande, vil vi iværksætte passende sikkerhedsforanstaltninger i overensstemmelse med forordningen. Se især § 7 nedenfor.

          

7. RAMMEAFTALE MELLEM EU-USA OG RAMMEAFTALE MELLEM SCHWEIZ/USA TIL BESKYTTELSE AF PRIVATLIVETS FRED

Whirlpool-koncernen deltager i og har certificeret sin overholdelse af Rammesaftalen mellem EU og USA og Rammeaftalen mellem Schweiz og USA til beskyttelse af privatlivets fred (Privacy Shield Frameworks). Whirlpool-koncernen er forpligtet til at underkaste alle personlige oplysninger modtaget fra EU-medlemslande og Schweiz Rammeaftalen til beskyttelse af privatlivets fred, i henhold til Rammeaftalens gældende principper (Frameworks’ applicable Principles).  Hvis du vil vide mere om Rammeaftalen til beskyttelse af privatlivets fred, så besøg det amerikanske handelsministeriums Privacy Shield-liste.

Whirlpool-koncernen er ansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, den modtager under Rammeaftalen til beskyttelsen af privatlivets fred, og derefter overfører til en tredjepart, der fungerer som agent på koncernens vegne.  Whirlpool-koncernen overholder Rammeaftalens principper for al videregivelse af personoplysninger fra EU og Schweiz, herunder bestemmelserne om overførselsansvar.

 

Med hensyn til personlige oplysninger, der er modtaget eller overført i henhold til Rammeaftalerne til beskyttelse af privatlivets fred, er Whirlpool underlagt de amerikanske handelsmyndigheders regulerende håndhævelsesbeføjelser.

 

I visse situationer kan Whirlpool-koncernen være forpligtet til at videregive personoplysninger som svar på lovlige anmodninger fra offentlige myndigheder, herunder for at opfylde nationale sikkerheds- eller retshåndhævelseskrav.

 

Hvis du har spørgsmål til privatlivsrettigheder, eller er tvivl i forbindelse med Rammeaftalerne til værn om privatlivets fred, som du mener, vi ikke har behandlet tilfredsstillende, kan du kontakte vores amerikanske tredjepartsansvarlige for tvistbilæggelser (gratis) på https://feedback-form.truste.com/watchdog/request.  

Under visse betingelser, som er nærmere beskrevet i Rammeftalen til værn om privatlivets fred (Privacy Shield) på webstedet, har du retten til at påberåbe bindende voldgift, når andre tvistbilæggelsesprocedurer er opbrugt.

 

TRUSTe

 

8. MINDREÅRIGE UNDER 18 ÅR

Hjemmesiden henvender sig ikke til personer under 18 år, og Whirlpool indsamler heller ikke bevidst personoplysninger fra personer under 18 år.

       

9. REGISTREREDE PERSONERS RETTIGHEDER

Du har og/eller kan til enhver tid og uden beregning udøve følgende rettigheder:

a.

  

retten til at blive informeret om formålene og metoderne til behandling af dine personoplysninger;

b.

 

retten til adgang til dine personlige data (almindeligvis kendt som "retten til registreringsindsigt"). Dette giver dig mulighed for at modtage en kopi af de personlige data, vi har om dig;

c.

 

retten til at anmode om ajourføring eller berigtigelse af de personlige oplysninger, vi har på dig. Dette gør det muligt for dig at få rettet ufuldstændige eller unøjagtige oplysninger, vi har på dig, selvom vi måske er nødt til at kontrollere nøjagtigheden af de nye oplysninger, du giver os;

d.

 

retten til at kræve sletning af dine personlige oplysnigner. Dette giver dig mulighed for at bede os om at slette eller fjerne dine personlige oplysninger, hvor der ikke er nogen grund til, at vi fortsætter med at behandle dem. Du har også retten til at bede os om at slette eller fjerne dine personlige oplysninger, hvor du har udøvet din ret til indsigelse mod forarbejdning, eller hvor vi skal slette dine personlige oplysninger for at overholde lokal lovgivning. Bemærk dog, at vi måske ikke altid kan overholde din anmodning om sletning af specifikke juridiske grunde, der vil blive meddelt dig på tidspunktet for din anmodning, hvis det er relevant;

e.

 

retten til at begrænse behandlingen af dine personoplysninger. Dette giver dig mulighed for at bede os om at suspendere behandlingen af dine personlige oplysninger i følgende scenarier: (a) hvis du vil have os til at fastslå oplysningernes nøjagtighed; (b) hvor vores brug af oplysningerne er ulovlig, men du vil ikke have os til at slette dem; (c) hvor du har brug for os til at bevare oplysninger, selvom vi ikke længere har brug for dem, til at etablere, udøve eller forsvare juridiske krav; eller (d) du har givet indsigelse mod vores brug af dine oplysninger, men vi har brug for at kontrollere, om vi har overvejende legitime grunde til at bruge det;

f.

 

retten til helt eller delvist at gøre indsigelse mod behandlingen af dine personlige oplysninger, hvor vi er afhængige af legitime interesser (eller tredjeparts), og der er noget ved din særlige situation, der gør, at du ønsker at modsætte dig behandlingen på denne baggrund, da du føler det påvirker dine grundlæggende rettigheder og friheder. I nogle tilfælde kan vi påvise, at vi har overbevisende legitime grunde til at behandle dine oplysninger, som tilsidesætter dine rettigheder og friheder;

g.

 

hvor vi er afhængige af samtykke til at behandle dine personlige oplysninger, retten til at tilbagekalde samtykket til behandling af dine personlige oplysninger frit og til enhver tid også ved at klikke på afmeldingsindstillingen nederst i vores markedsføringskommunikation;

h.

 

retten til overførsel af dine personlige oplysninger til dig eller til en anden udbyder. Vi vil give dig, eller en tredjepart du har valgt, dine personlige oplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt, maskinlæsbart format;

i.

 

retten til at kontakte os ved at sende os en mail til data_protection_emea@whirlpool.com; og

j.

 

retten til at indgive klage foran den kompetente nationale databeskyttelses- eller retsmyndighed.

Hvis du ønsker at udøve de ovennævnte rettigheder, eller ønsker oplysninger om de personlige oplysninger vi har om dig, så kontakt os venligst på data_protection_emea@whirlpool.com eller skrive til os på: Whirlpool Nordic A/S,Herstedøstervej 27-29, Bygning A, 1. sal - 2620 Albertslund, adresseret direkte til Datatilsynskontoret.

 

10. ÆNDRINGER OG OPDATERINGER

Vi gennemgår regelmæssigt denne Erklæring om databeskyttelse. Vi kan opdatere denne Erklæring om databeskyttelse for at afspejle ændringer i vores praksis for databeskyttelse. Hvis vi foretager nogen væsentlige ændringer, informerer vi dig herom ved at opdatere denne Erklæring om databeskyttelse forud for ikrafttrædelsen. Vi opfordrer dig til regelmæssigt at gennemgå vores Erklæring om databeskyttelse for de seneste informationer om vores praksis for databeskyttelse.Denne Erklæring om databeskyttelse er sidst opdateret den 24. januar 2018.

Ønskeliste

Du skal være logget ind for at føje produkter til din ønskeliste.

Log ind

Vælg et andet produkt

Sammenlign

Sammenlign produkter

Du kan ikke købe mere end tre produkter. Fjern et produkt, før du tilføjer et nyt.